testdaf

Ispit TestDaF / Kako se možete prijaviti za polaganje ispita TestDaF?

Kako se možete prijaviti za polaganje ispita TestDaF?

Prijava za ispit je jednostavna. Prijavite se na web stranici TestDaF Instituta: www.testdaf.de u rubrici „Anmeldung zum TestDaF". Tu ćete naći, nakon izbora termina i odgovarajućeg Ispitnog centra, PDF-dokument „Informacije o plaćanju u TestDaF centru" („Information zur Bezahlung im Testzentrum"). Obratite pažnju na sledeće korake prilikom prijavljivanja:  

1.      Ištampajte pdf-dokument „Informacije o plaćanju u TestDaF centru" („Information zur Bezahlung im Testzentrum").

2.      Unesite Vaše ime, prezime kao i Vašu email adresu u za to predviđena polja.  

3.      Kontaktirajte Vaš Ispitni centar.

4.      Nakon izvršene uplate ćete od Ispitnog centra dobiti osmocifreni transakcioni broj (TAN).  Sa ovim TAN brojem se možete online prijaviti na ispit.  

5.      Ovaj TAN broj je validan samo za termin i Ispitni centar, koji ste odabrali.  

6.      Molimo Vas da prilikom uplate u Ispitnom centru ponesete ispunjen formular „Informacije o plaćanju u TestDaF centru" („Information zur Bezahlung im Testzentrum").

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete ispitu, svoju prijavu za polaganje ispita možete povući sve do poslednjeg dana prijavnog roka. Povlačenje prijave mora da bude saopšteno pismenim putem TestDaF-Institutu u Bohumu. Molimo Vas da za povlačenje Vaše prijave koristite sledeći formular.  Informacije o povlačenju Vaše ispitne prijave možete naći na „Portalu učesnika" („Teilnehmerportal")

Ukoliko ste uplatili ispit u Ispitnom centru, a odjavite se pre isteka prijavnog roka, biće Vam vraćen iznos koji ste uplatili za ispit. Ispitni centar u ovakvim slučajevima može zadržati maksimalno 15% uplaćenog iznosa. Ukoliko se odjavite po isteku prijavnog roka, nadoknada za polaganje ispita Vam neće biti refundirana. 

 

Partneri