Prezentacija projekta „Čuvaj čisti ponovno koristi – neka krene od mene“

U sredu, 27. septembra 2023. godine u prostorijama Crvenog Krsta Sombor održana je prezentacija letnjeg prekograničnog kampa na kom je od 31. jula do 9. avgusta 2023. godine u Novom Vinodolskom učestvovalo dvadeset iz Sombora i okoline. U okviru prezentacije, grupa je svojim vršnjacima predstavila rezultate radionica na kojima su učestvovali zajedno mladima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Udruga udomitelja „Nada“ iz Ivaneca, R Hrvatska u saradnji sa Udruženjem roditelja i omladine sa posebnim potrebama i invalidnih osoba „Sunce“ Derventa iz BIH i HUN „Gerhard“ iz Sombora organizovala je za mlade u uzrastu od 16 do 25 godina prekograničnu letnju razmenu sa temom „Čuvaj, čisti, ponovno koristi – neka krene od mene“.

Omladinska razmena predstavlja program koji povezuje ekologiju i inkluziju u obliku letnjeg kampa za mlade. Kroz učešće na kampu mladi su se aktivno bavili ekološkim temama, razmenili su svoja iskustva sa učesnicima iz partnerskih zemalja, a istovremeno su naučili kako da se ponašaju u komunikaciji sa vršnjacima s teškoćama u razvoju, mladima s poremećajima u ponašanju i mladima s invaliditetom.

Prepodnevni program razmene uključivao je neformalno učenje na temu ekologije i sticanja odgovornog ponašanja učesnika, kako bi postali aktivni građani, i stekli kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

Svaka grupa je zajednički pripremila i realizovala po tri radinice sa ostalim učesnicima. To je podrazumevalo različite sadržaje: debate na ekološke teme, kreativne radove (održiva odjeća, recikliranje od otpadnih stvari), diskusije, gledanje dokumentarnih filmova i slično. Deo mladih je aktivno bio uključen u vođenju aktivnosti, deo u pisanju tekstova, objava, stvaranju video materijala, a deo u fotografisanju. Kroz prateće programe za slobodno vreme mladi su se upoznali sa vršnjacima iz regiona i sa njima sklopili prijateljstva.

Omladinska razmena je finansirana iz sredstava programa Europske unije Erasmus+ / Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Vrh