Hajde da diskutujemo!

Na radionici 27. aprila 2022. godine radilo se o uvežbavanju vođenja diskusije – ili bolje rečeno – o objektivnom i retoričkom iznošenju dobrih argumenata, kako bi suprotnu stranu uverili u iste.  

Radionica diskutovanja realizovana je u online formatu, na nemačkom jeziku, u saradnji između  Udruženja karpatskih Nemaca u Slovačkoj i Udruženja Nemaca „Gerhard“. 

Učesnici, jedanaest mladih i studenata iz Srbije i Slovačke, su nakon uvodnog upoznavanja i poređenja zemalja iz kojih dolaze,  otvorili temu razmenom mišljenja i diskusije u malim grupama. Za ovaj vid vežbe su, interaktivnim metodama, od predavača dobili uvodna teoretska saznanja sa mnogo praktičnih primera. Od četiri ponuđene teme za debatu, grupa se odlučila za temu: „Digitalizacija: mogućnosti vs. depersonalizacija“. Nakon toga su krenule diskusije: u manjim grupama su prethodno sakupljeni argumenti za i protiv. Važno je bilo držati se strukture debate i iznositi dobre argumente, o tome koja je strana bolje argumantovala se nije odlučivalo. 

Radionicu su realizovale Suzana Vezjak, lektorka nemačke akademske službe za razmenu (DAAD) u Bratislavi i Kristina Hinterštajninger, lektorka austrijske akademske službe za razmenu (OeAD) zu prijateljsku podršku Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa). 

Vrh