Radionica ideja – angažovanje mladih u HUN Gerhard-u

2. jula 2022. godine održana je poludnevna radionica ideja za mlade kako bi se saznalo:

• Šta je volontiranje i gde su mladi već uključeni.

• Koje mogućnosti za uključivanje postoje u  HUN Gerhard-u.

• Koje projekte mladi mogu zamisliti.

Zajedno su razvijeni projekti, u kojima više mladih ljudi može da učestvuje i kako razmena sa starijom generacijom može uspeti. Projekti se planiraju i realizuju od jeseni.

Radionica se odvijala u okviru niza malih projekata, posvećenih razvoju volonterskog angažovanja, a realizovana je uz prijateljsku podršku Instituta za odnose sa inostranstvom.

Vrh