Projekti u oblasti obrazovanja - Nemačka tradicija avanturistički

Udruženje Nemaca „Gerhard" je ove godine zahvaljujući prijateljskoj podršci Grada Sombora reallizovalo projekat „Nemačka tradicija avanturistički". 

Saradnja sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Bački Monštor još jednom je potvrđena kroz organizaciju radionice protivpožarne zaštite. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bački Monoštor je osnovano 1927. godine od strane pripadnika nemačke nacionalne zajednice, te je i to jedan od razloga zašto je baš ovo društvo naš dugogodišnji partner.

Predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bački Monoštor, Rade Sojisavljević i njegov kolega Bojan Jager su 4. decembra u Udruženju Nemaca „Gerhard" uputili 25 dece o osnovama protipožarne zaštite. Učesnici uzrasta od 7 do 12 godina  su saznali kako se reaguje u kriznim situacijama, šta treba i ne smeju da rade, razliku između profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, a najviše zadovoljstva najmlađima su pričinjavale praktične vežbe gašenja vatre brentačom i PP aparatom, kao i isprobavanje vatrogasne uniforme.

Za naredni period su planirani projekti u kooperaciji sa Muzejem Podunavskih Švaba, pri kojima će se u centru interesovanja nalaziti istrorijski arhiv Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Tema nemačke tradicije bila je takođe centralna prilikom saradnje sa Muzejem Podunavskih Švaba: tokom godina se u Udruženju Nemaca „Gerhard" sakupio i sačuvao veliki broj eksponata koji prikazuju život i kulturu Podunavskih Švaba. Većina ovih eksponata je Udruženje doniralo Muzeju, kako bi ih učinili dostupnima široj javnosti. U Udruženju je ostao mali broj predmeta. Da bi se ovi predmeti sačuvali i takođe bili vidljivi našim posetiocima i članovima, obezbedili smo posebnu staklenu vitrinu, koja je postavljena na samom ulazu u naše prostorije. U ovoj vitrini je izložena originalna nošnja Podunavskih Švaba i šivaća mašina.

Vrh