Opremanje i renoviranje prostorija Udruženja

Ove zime, izmedju praznika, renovirane su prostorije našeg Udruženja. Ovaj poduhvat je planiran već dugo, budući da prostorije Udruženja nisu renovirane od otvaranja, 2009. godine. Radovi su obuhvatali sređivanje ulaza, hodnika, dve kancelarije i kuhinje.  

Na unutrašnjim zidovima su sanirana razna udubljenja i pukotine, kako bi se oni pripremili za krečenje. Uz to je u kancelarijama promenjen pod i postavljene su pločice. U kancelarijama se do tada nalazio tepih, koji je iz više razloga bio nepraktičan. Ova promena je najpre bitna radi lakšeg i efikasnijeg čišćenja podova, a potom i radi bolje mogućnosti dezinfekcije, čime osiguravamo siguran i bezbedan prostor za naše saradnike, volontere, nastavnike nemačkog jezika ali i druge posetioce, što nam je prioritet u vreme pandemije Corona virusa.

Pored sanacije prostorija Udruženja, zahvaljujući projektu smo nabavili i određenu opremu potrebnu za   lakši i produktivniji rad Udruženja, kao što su dva pojačivača WI-FI signala potrebnih za online-nastavu, diktafoni za našu radio-grupu na nemačkom jeziku za mlade, kao i torbe za kamere i laptop-ove. U okviru projekta smo uspeli da obezbedimo i jedan uređaj kojem smo se najviše radovali i koji nam je zaista bio neophodan, a to je višenamenski štampač. Ovakav uređaj je od velike važnosti u svakodnevnom radu Udruženja, budući da smo imali samo starije i zastarele aparate, koje smo savesno koristili i održavali ali i pored stalnog popravljanja nisu više mogle da održe korak sa dnevnim aktivnostima Udruženja. Novi višenamenski štampač može da štampa i skenira u boji, u visokoj rezoluciji, što nam omogućava da skeniramo i sačuvamo razne vredne i retke knjige u PDF formatu. Zahvaljujući podršci Nemačke fondacije uspeli smo u okviru projekta opremanja Udruženja da osposobimo za rad još jedan PC računar, popravimo sirenu alarma i nabavimo bežžične slušalice. Sve ovo će znatno da olakša svakodenvno odvijanje aktivnosti našeg Udruženja.  

Zahvaljujemo se za pomoć u realizaciji ovih projekata, koji su omogućeni uz podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba nemačke Savezne države Baden-Virtemberg, Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju i domovinu,  Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji kao i Nemačkoj Fondaciji. 

Vrh