Posvećenje prostorija Udruženja

U sredu, 10. februara 2021. u saradnji sa svećenikom Luka Poljak u HUN „Gerhard"-u je održano svečano posvećenje prostorija Udruženja. U skladu sa tradicijom Podunavskih Švaba, sa radošću smo ove godine prihvatili ponudu svećenika. Ceremonija posvećenja prostorija realizovana je na nemačkom jeziku. U skladu sa običajima naših predaka godina blagoslova upisana je kredom na ulazna vrata.   Posvećenje je proteklo uz strogo pridržavanje važećih epidemioloških mera u prisustvu predsednika Udruženja, gospodina Petra Rang-a i zamenika predsednika, Mihaela Placa i najužeg kruga članova Udruženja. Nakon posvećenja, prisutni su se kratko okupili u razgovoru sa svećenikom, koji, osim što tećno govori nemački jezik, ih je posebno iznenadio velikim zanjem i interesovanjem za kulturu i tardiciju Podunavskih Švaba.  Ovim putem se najsrdačnije zahvaljujemo Luki Poljak-u na konstruktivnoj saradnji.

Vrh