Nega božićne tradicije uprkos brojnim izazovima

 

Našem udruženju je ove godine bilo posebno važno da uprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji u mogućim okvirima nastavi božićnu tradiciju.   

Naše grupe dece i mladih su u skladu sa trenutnim uslovima nastavile svoj rad, pa smo se odlučili da uobičajene ponude vezane za obezežavanje božićne tradicije prilagodimo epidemiološkim uslovima:  svaka grupa je u okviru kreativne radionice izrađivala božićne čestitke i ukrase, ali su I preprimili kratak doprinos božićnom program. Kao i do sada u program je uključena i Predškolska Ustanova „Vera Gucunja", bilingvalna grupa iz objekta Đanić. Novina ove godine je svakako izrada božićnog kviza, preko kog su deca i mladi mogli da testiraju svoje poznavanje nemačke božićne tradicije.   

Uprkos mnogim izazovima uspelo nam je da sastavimo i objavimo kratak božićni program u formi videa.  Video traje 12:12 minuta i možete ga ovde pogledati. Dole u galeriji smo za Vas pripremili nekoliko fotografija.

Za omogućavanje nastavka rada naših radio i pozorišne sekcije se najsrdačnije zahvaljujemo ambasadi SR Nemačke a za dalje sadržaje vezane za tradiciju nemačke nacionalne zajednice nemačkom Ministarstvu unutrašnjih poslova za izgradnju i domovinu ali i Institutu za odnose sa inostranstvom. 

Vrh