Obeležavanje Svetog Martina u Uduženju Nemaca „Gerhard“

Kao i prethodnih godina, i ove godine je u HUN „Gerhard“-u obeležen Sveti Martin. Naši najmlađi su u subotu, 7. novembra, u okviru kreativne radionice sa nastavnicima nemačkog jezika Miroslavom Varo i Gabrijelom Bogišić, pravili šarene lampione i učili dečije pesme na nemačkom jeziku, koje se tradicionalno pevaju na ovaj praznik. Na radionici su učestvovala i deca iz bilingualne grupe PU „Vera Guconja“ sa svojom vaspitačicom Korinom Sabo.

U cilju poštovanja aktuelnih mera radi sprečavanja pandemije korona virusa, ove godine nismo bili u mogućnosti da organizujemo tradicionalnu povorku sa lampionima i scenski prikaz priče o Svetom Martinu, te su nastavnici nemačkog jezika ovu temu u subotu, 14. novembra, na kreativan način, obradili sa decom. Deca su imala priliku da pogledaju film o Svetom Martinu, crtaju i pevaju prethodno naučene pesme.     

Realizacija ovog programa je omogućena iz budžeta SR Nemačke.

Vrh