Poseta članova Udruženja Muzeju Podunavskih Švaba u Somboru

Mala grupa aktivnih članova Humanitarnog Udruženja Nemaca „Gerhard“ je u sredu, 30. septembra 2020. godine, posetila muzej Podunavskih Švaba, osnovan 2019. godine kao depandans Gradskog muzeja Sombor.

U okviru obilazka, gospođa Miroslava Čačić, kustos muzeja, predstavila je posetiocima sve prostorije stalne izložbe, koje u celini prikazuju pojedine segmente 200 godišnjeg života i istorije Podunavskih Švaba na našim prostorima. Posetioci su, među prvima, imali priliku da vide kako je prikazano naseljavanje, religija i duhovni život, kao i svakodnevni život, školstvo, političko uređenje i deportacija Podunavskih Švaba. Na kraju obilaska, članovi su podelili svoje porodične priče sa gospođom Ćaćić. 

Članovi Udruženja su želeli da podele svoje utiske o poseti muzeju: 

„Muzej Podunavskih Švaba u Somboru već na prvi pogled deluje impresivno i veoma dobro je organizovan. Posetioci imaju priliku da prate hronološkim redom naseljavanje Podunavskih Švaba na ove prostore, način dolaska, napredovanje u novonastaloj situaciji, organizaciju celokupnog života i rada. Vredan narod brzo je napredovao u poljoprivredi, zanatstvu, kulturi i obrazovanju, kao i u očuvanju tradicije. 

Eksponati izloženi u Muzeju su autentični, sačuvani u izvornom obliku, od nameštaja do nošnji. Kombinovani sa tehnološkom inovacijama eksponati deluju još efektnije. Ukupan utisak na posetioce veoma je dubok, ostavlja trag u svakom pojedinačno i nikog ne ostavlja ravnodušnim.“

Vrh