„Arhitektura u Salcburgu“ u HUN „Gerhardu“

U utorak, 13. oktobra, u 18:00 časova, otvorena je izložba ambasade Austrije “Arhitektura u Salcburgu: od baroka do savremenog doba“ u prostorijama Humanitarnog Udruženja Nemaca “Gerhard” u Somboru. Izložbu je otvorio gospodin Mihael Plac, zamenik predsednika HUN „Gerharda“ i predsednik Nacionalnog saveta nemačke nacionalne zajednice, a na otvaranju je zbog epidemiološke situacije prisutvovao najuži krug ljudi.

Ova izložba je prva od dve koje će biti izložene u prostorijama HUN „Gerharda“ i publika je može  pogledati svakim radnim danom do 22. oktobra u vremenskom periodu od 10 do 18 časova. Naredna izložba biće “Kalliope Austria – žene u društvu, kulturi i nauci” koja će biti izložena 27.10.-06.11.2020. u istim terminima.

HUN „Gerhard“ je ove godine organizovao niz izložbi ambasade Austrije u saradnji sa Udruženjima Nemaca u Kuli, Beloj Crkvi, Kikindi i Zrenjaninu, u okviru kojih će, pored navedenih, biti prikazane „Požarevački mir“ i „Gustav Klimt“.  

Kad i gde možete da pogledate izložbe, možete da vidite u galeriji. Kratak opis izložbi:

Požarevački mir

Izložba predstavlja šire viđenje istoimene veli¬ke međunarodne konferencije održane 1718. godine, koja je ishodovala mirovnim spora¬zumom sklopljenim između tadašnje Habz¬burške monarhije i Osmanskog carstva. Na šesnaest panoa, osim osnovnih informacija u vezi sa održavanjem ovog događaja, predo¬čene su i posledice izmirenja velikih sila vid¬ljivih u svim segmentima društva - politici, ekonomiji i kulturi - koji sežu do danas.

Arhitektura u Salcburgu

U saradnji sa pokrajinom Salzburg, izložba prikazuje istorijske primere i odabrane građe¬vine koje su od 1970-ih nagrađivane Držav¬nom nagradom za arhitekturu. Cilj izložbe jeste da probudi interesovanje za nove aspekte austrijske kulture.

Kalliope Austria

Izložba prati životne priče austrijskih ari¬stokratkinja, umetnica, domaćica salona, na¬učnica, aktivistkinja za ženska prava, politi¬čarki, glumica, muzičkih umetnica i rediteljki u poslednja dva veka. Od bidermajera do 21. veka, mnogo je urađeno, ali je jasno da istin¬ska jednakost tek treba da bude postignuta.

Gustav Klimt. Preteča moderne

Gustav Klimt (1862-1918) predstavnik je epohe koja odjekuje do današnjeg dana i koja i danas izaziva oduševljenje. Umetnik, čiji su tragovi stvaralaštva najprisutniji u Beču, imao je velikog uticaja na period oko 1900. godine zajedno sa svojim savremenicima.

Vrh