Saradnja Gradskog muzeja i Udruženja Nemaca “Gerhard”

Nakon potpisivanja ugovora o saradnji somborskog muzeja sa Centralnim muzejom Podunavskih Švaba iz Ulma, SR Nemačka, krajem prošle godine, direktor Gradskog muzeja Sombor, gospodin Petar Mraković, i predsednik HUN “Gerhard”-a, gospodin Petar Rang, su u četvrtak, 24. septembra 2020. godine potpisali ugovor o poslovnoj-tehničkoj saradnji. Razlog proširenja dosadašnje saradnje je osnivanje Muzeja Podunavskih Švaba, depandansa Gradskog muzeja Sombor u 2019. godini. 

Muzej Podunavskih Švaba smešten je u adaptiranom prostoru Grašalkovićeve palate, a stalna postavka predstavlja dvesto godina života Podunavskih Švaba na našim prostirima. Ugovorom o saradnji je predviđeno bolje iskorištavanje postojećih resursa sa ciljem bolje prezentacije potencijala Zapadnobačkog okruga. Planirane aktivnosti odnose se na razvijanje zajedničkih programa, istraživačkog centra, privlačenje turističkih grupa i međunarodne saradnje. O otvaranju muzeja Podunavskih Švaba će široka javnost naknadno biti obaveštena. 

Vrh