Last-minute-online prekogranični webinar za nastavnike nemačkog jezika

Udruženje Nemaca "Gerhard" organizovao je od 10. do 14. avgusta 2020. godine prekogranični webinar za nastavnike nemačkog jezika na temu "Pozorišna pedagogija u jezičkoj nastavi". Na webinaru učestvovalo jedanaest nastavnica nemačkog jezika iz Hrvatske, Rumunije i Srbije. Radionicu je vodila gospođa Dr. Mirona Stănescu sa odseka za pedagogiju i didaktiku na nemačkom jeziku, Pedagoški fakultet  univerziteta Babeș-Bolyai, Kluž Napoca u Rumuniji.  

Učesnici webinara su se dnevno četiri sata bavili sa tematikom pozorišne pedagogije, kroz koji su se upoznali sa SAFARI-modelom dr Gabriele Czerny. On podrazumeva na prvom lični, socijalni i estetski razvoj učenika. 

Stečena nova saznanja daju nastavnicima nove instrumente za rad i motivaciju učenika u okviru pozorišnih sekcija,  u nastavi nemačkog jezika kao i prilikom realizacije onlajn nastave. Nova saznanja odnosno razne igre, rad sa tekstom, musikom, plesom i pokretima, nastavnice su u okviru seminara isprobale i kroz to sui male mogućnost da se bolje upoznaju i razmene svoja iskustva. Nove didaktičke metode će im pomoći da učine svoju nastavu atraktivnijom, a učenici će na zabavan način vežbati upotrebu nemačkog jezika. 

Ovaj vebinar je ove godine zbog epidemiološke situacije prvi put realizovan putem onlajn platforme. Nažalost, insceniranje pozorišnog komada ovog puta nije bilo moguće, ali se učesnici raduju budućoj saradnji i ličnoj razmeni svojih iskustava. Zahvaljujemo se  Fondaciji za kulturu Podunavskih Švaba Savezne pokrajine Baden-Vitemberg, koja je omogućila realizaciju ovog programa.

Vrh