Izrada novih narodnih nošnji i akcija sređivanja postojećih nošnji u HUN „Gerhardu“

Prethodne dane u našem Udruženju obeležila je šarenolikost starih ali i planiranje novih narodnih nošnji. Postojeći fond nošnji HUN „Gerharda“ će biti obogaćen novim, dok će stare biti prekrojene, za šta su se pobrinuli krojačica i obućar koji su već uzeli mere.
Još jedna akcija koju već dugo tim Udruženja planira je sortiranje i inventarisanje postojećih nošnji u Udruženju.
Pomoć pri tome su pružile Hedvig Oršovai, koja se u okviru dobrovoljne školske prakse angažovala u našem Udruženju i Korina Sabo, vaspitačica bilingvalne grupe u PU „Vera Guconja“, koja za vreme letnje pauze u ovoj predškolskoj ustanovi rado pomaže u našem Udruženju.
Ovim putem im se srdačno zahvaljujemo na podršci!

Vrh