Polaganje venaca na spomen obeležlja u Gakovu i Kruševlju povodom Svih Svetih

U utorak 30. oktobra 2019., članovi HUN „Gerhard“-a su položili vence na spomen obeležja nevino stradalih Podunavskih Švaba u Gakovu i Kruševlju, prisećajući se – povodom praznika Svih Svetih – svojih predaka i sugrađana.

Polaganju venaca se ove godina pridružila i jedna grupa Podunavskih Švaba iz Tuttlingena (SR Nemačka), koja se u momentu polaska grupe našla u Udruženju, a sve sa ciljem posete svojoj domovini.

Vrh