Frajburški nadbiskup dr Robert Colić posetio HUN

U petak, 14. juna 2019., naše Udruženje je posetila delegacija hodočasnika od 35 članova. Putovanje je organizovano od strane kancelarije za hodočasnike Frajburške nadbiskupije, a duhovni pratioc hodočašća mira bio je nadbiskup dr Robert Colić, predsednik St. Gerhards-Werk-a iz Štutgarta. Putovanje je pratilo tok Dunava, a hodočasnici su pored Udruženja Nemaca „Gerhard“ imali priliku da obiđu i grad Sombor, kao i okolna mesta u regionu.

U okviru posete Udruženju, grupa se upoznala sa trenutnom situacijom nemačke nacionalne zajednice u Srbiji, kao i sa aktuelnim aktivnostima. Nakon serije interesantnih razgovora, grupa je istakla važnost takvog rada Udruženja i zadovoljstvo postignutim rezultatima.  

Vrh