Letnji kamp za mlade „Wir l(i)eben Vielfalt!“

Kalendar

Goethe-Institut (GI) u Rumuniji i Institut za odnose sa inostranstvom (ifa) organizuju, u saradnji sa Forumom nemačke nacionalne zajednice u Rumuniji (DFDR) i Krovnom organizacijom omladinskih organizacija nemačke nacionalne zajednice u Rumuniji (ADJ), deveti internacionalni letnji kamp na nemačkom jeziku za mlade u uzrastu od 14 do 17 godina. Letnji kamp će biti realizovan od 01.08.2023. (dan dolaska učesnika) do 09.08.2023. (dan odlaska učesnika) u prostorijama Casa JakabAntal.

Ciljevi letnjeg kampa su:

  • Poboljšanje znanja nemačkog jezika kod učesnika
  • Unapređenje medijske pismenosti učesnika
  • Upoznavanje sa vrednostima i aktuelnim temama vezanim za kreiranje zajedničkog života na teritoriji Evrope: demokratska participacija, sloboda izražavanja mišljenja, socijalni angažman, participacija civilnog društva, uloga medija, popularizam, migracija, različitost
  • Bavljenje pitanjem sopstvenog identiteta
  • Jačanje socijalnih kompetencija

 

Kamp će okupiti ukupno 70 mladih, u uzrastu od 14 do 17 godina, zainteresovanih za kulturu nemačke nacionalne zajednice.

Program letnjeg kampa se sastoji od nastave nemačkog jezika kroz rad na projektu i učešća u radionicama u okviru kojih će učesnicima biti prenete metodičke i sadržinske kompetencije. Mladi će biti podeljeni u pet grupa koje će voditi po jedan nastavnik nemačkog jezika i radioničar. Na kraju letnjeg kampa, sve grupe će političkim predstavnicima iz Rumunije i Nemačke prezentovani rezultate svojih projekata.

U okviru kampa mladima stoje na raspolaganju razni kulturni i sportski sadržaji, koji će upotpuniti internacionalni karakter programa. Radni jezik kampa je nemački; učesnici moraju da vladaju nemačkim jezikom minimalno na nivou A2.  

Uslovi za prijavu učesnika:

  • Starost: 14-17 godina
  • Poznavanje nemačkog jezika: minimalno na nivou A2
  • Broj raspoloživih mesta je podeljen po zemljama učesnicama (Za mlade iz Srbije predviđeno je ukupno 6 mesta za učešće)

 

Kotizacija za učešće: 150,00 EUR po učesniku/ci (Kotizacijom su pokriveni troškovi putovanja, ishrane, smeštaja i celokupnog programa)

Prijava:

Za prijavu je neophodno da pošaljete popunjeni prijavni formular na sledeću adresu:

HUN "Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

E-Mail: st.gerhard@mts.rs, gittel@ifa.de

Tel/Fax: +381- 25 43 18 70

 

Rok prijave učesnika:

Do popunjavanja raspoloživih mesta.

Letnji kamp za mlade „Wir l(i)eben Vielfalt!“

Vrh