Konkurs za stipendiju ifa-asistenta za kulturu u Udruženju Nemaca „Gerhard“

Kalendar

Udruženje Nemaca raspisuje stipendiju Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa), u trajanju od šest meseci, namenjenu mladima između 22 i 30 godina, koji žele da sakupe praktična iskustva na polju rada sa decom i mladima kao i odnosa sa javnošću. Stipendista će u okviru svog angažovanja u Udruženju raditi na daljem razvijanju i jačanju oblasti rada sa decom i mladima, sa akcentom na implementaciju održivog marketinga, kao i odnosa sa javnošću. Rok prijave: 15. jul 2020.   

Institut za odnose sa inostranstvom nudi stipendistima mogućnost da kroz saradnju u Udruženju – pod uslovom odobravanja sredstava od strane Ministarstva spoljnjih poslova SR Nemačke - učestvuju u programu „asistenat za kulturu“ i na taj način steknu praktična iskustva na rada sa decom i mladima kao i jačanje odnosa sa javnošću. Program traje šest meseci. Stipendista će u Udruženju Nemaca „Gerhard" biti zadužen za rad na razvijanju i jačanju oblasti rada sa decom i mladima, sa akcentom na implementaciju održivog marketinga, kao i odnosa sa javnošću. 

Opis Vaših zadataka:

 

Izrada reklamnog materijala za kurseve nemačkog jezika kao i različitih manifestacija za decu i mlade 

Obrada postojećeg video materijala u kratak film

Praktična realizacija postojećeg pedagoskog koncepta

Izrada marketinške strategije u oblasti kurseva nemačkog jezika za decu i mlade

Pružanje podrške u pratećim ponudama kurseva nemačkog jezika za mlade: grupa mladih “Otvorena zona”, Radio-sekcija, Dramska sekcija, kreativne radionice, proslave nemačkih praznika, programi u toku školskih raspusta

Implementacija novog pedagoškog koncepta  

 

Stipendista će tokom programa učestvovati na obuci organizovanoj od strane Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa) u Štutgartu. Osim toga, stipendisti su obezbeđene različite mogućnosti dalje kvalifikacije, te će njegov rad u planiranju i realizaciji projekata biti individualno mentorski praćen.

Ova stipendija nudi mogućnost poboljšanja nivoa znanja nemačkog jezika kao i sticanje profesionalnih iskustava u oblasti rada sa decom i mladima kao i unapređivanja odnosa sa javnošću. Stipendisti će sticati iskustva u međunarodnim okvirima, iskusiće rad u timu i upoznaće se sa svim etapama rada na projektima u izuzetno aktivnoj nevladinoj organizaciji. Kroz ova iskustva stipendisti će se upoznati sa kulturnom politikom SR Nemačke.

 Profil kandidata: 

Starosna granica: između 22 - 30 godina

Dobro do odlično znanje nemačkog jezika

Dobro pismeno izražavanje na srpskom i nemačkom jeziku

Završen fakultet i/ili srednja stručna sprema (po mogućnosti grafički dizajn) i/ili izuzetno dobre veštine u oblasti grafičkog dizajna 

Prethodna iskustva na polju rada u odnosima sa javnošću 

Izuzetno dobro poznavanje programa Photoshop i inDesign-a ili dobre veštine u oblasti obrade foto- i videomaterijala

Odlično poznavanje rada na računaru 

Razvijene komunikacione sposobnosti 

Samoinicijativa i otvorenost za dalju kvalifikaciju

Fleksibilnost i snalaženje u timu

 

Nudimo Vam:

o Stipeniju od 1. jula 2020. u trajanju od 6 meseci

o Honorar: ca. 35.000,00.- dinara/mesečno

o Učešće na obuci sa kolegama/stipendistima u Štutgartu (pod uslovom da se ostvare mogućnosti za istu)

o Mogućnost učestvovanja u daljim programima Instituta za odnose sa inostranstvom kao što su program menadžera za kulturu ili  mreža stručnih saradnika

o Mogućnost rada od kuće (Homeoffice) ili u prostorijama Udruženja

 

Ukoliko smo Vas uspeli zainteresovati za saradnju u motivisanom timu, radujemo se Vašoj prijavi i molimo Vas da nam najkasnije do 22. juna 2020. godine elektronski, poštom ili lično dostavite Vaš tabelarni CV na nemačkom jeziku i motivaciono pismo na nemačkom jeziku na neki od sledećih kontakata: 

Udruženje Nemaca „Gerhard“

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

Tel. +381 (0)25 43 18 70

E-pošta: st.gerhard@mts.rs

 

Konkurs za stipendiju ifa-asistenta za kulturu u Udruženju Nemaca „Gerhard“

Vrh