„Jugend bewegen – Europa gestalten!“ letnji kamp za mlade od 21.07.2018. do 02.08.2018. u Češkoj Republici

Kalendar

Goethe-Institut (GI) u Češkoj i Institut za odnose sa inostranstvom (ifa) organizuju, u saradnji sa Savezom nemačkih udruženja u Češkoj Republici, peti internacionalni letnji kamp na nemačkom jeziku, za mlade u uzrastu od 14 do 17 godina.

Omladinski kamp će biti održan od 21.07.2018.(dan dolaska u kamp) do 02.08.2018.(dan odlaska iz kampa) u odmaralištu Orlík-Loužek (www.orlik-apartmany.cz).

Ciljevi letnjeg kampa su:

 

  • Poboljšanje znanja nemačkog jezika kod učesnika
  • Unapređenje medijske pismenosti učesnika
  • Upoznavanje sa vrednostima i aktuelnim temama vezanim za kreiranje zajedničkog života na teritoriji Evrope: demokratska participacija, sloboda izražavanja mišljenja, socijalni angažman, participacija civilnog društva, uloga medija, popularizam, migracija, različitost
  • Bavljenje pitanjem sopstvenog identiteta
  • Jačanje socijalnih kompetencija

 

Kamp će okupiti ukupno 80 mladih, u uzrastu od 14 do 17 godina, zainteresovanih za kulturu nemačke nacionalne zajednice.

Program letnjeg kampa se sastoji od nastave nemačkog jezika kroz rad na projektu i učešća u radionicama u okviru kojih će učesnicima biti prenete metodičke i sadržinske kompetencije. Mladi će biti podeljeni u pet grupa,koje će voditi po jedan nastavnik nemačkog jezika i jedan referent. Na kraju letnjeg kampa, sve grupe će prezentovati rezultate svojih projekata.

U okviru kampa mladima stoje na raspolaganju razni kulturni i sportski sadržaji, koji će upotpuniti internacionalni karakter programa.


Prijava

Za mlade iz Srbije predviđeno je ukupno 5 mesta za učešće. Za prijavu je potrebno da pošaljete ispunjen Prijavni formular, najkasnije do 15.04.2018. na sledeću adresu:

Deutscher Verein „Gerhard"

HUN "Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

Tel/Fax: +381- 25 43 18 70

 

Uslovi za prijavu:

  • Poznavanje nemačkog jezika: minimalno A2 nivo; radni jezik kampa je nemački
  • Starost: 14-17 godina

Kotizacija za učešće: 100,00 EUR po učesniku/ci

„Jugend bewegen – Europa gestalten!“  letnji kamp za mlade od 21.07.2018. do 02.08.2018. u Češkoj Republici

Vrh