Konkurs za program hospitovanja

Kalendar

Učešće na ovom programu je moguće na dva načina tj. mogu se prijaviti organizacije nemačke nacionalne zajednice kao i saradnici/volonteri, angažovani u okviru istih:

1.       Izabranim kandidatima (hostitantima) je obezbeđena stipendija za period od četiri do šest nedelja, u okviru kojih će steći praktična znanja u internacionalnim okvirima tj. u individualno izabranoj instituciji nemačke nacionalne zajednice iz srednje - i jugoistočne Evrope, Zajednice nezavisnih država ili, u posebnim slučajevima, Nemačke i na taj način se upoznati se sa najboljim primerima iz prakse. Organizacija se bira u skladu sa tematskom željom kandidata.     

Da bi ste se prijavili za ovaj program, potrebno je da popunite prijavni formular i da ga pošaljete na sledeću email adresu dialoge@ifa.de

 

2.      Organizacije nemačke nacionalne zajednice se mogu prijaviti kao domaćini, koji će ugostiti jednu/og hospitanta na perod od četiri do šest nedelja. Da biste se prijavili potrebno je da napišete kratki neformalni e-mail, sa Vašim kontakt podacima (imenom i prezimenom, mestom kao i delatnostima, kojima se Vaša organizacija bavi).  

Dalje informacije o programu možete pogledati ovde.

Prijava do: 19. marta 2017. godine. 

Konkurs za program hospitovanja

Vrh