Seminar: Igre u nastavi nemačkog jezika

Kalendar

Poštovani profesori nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" organizuje pod pokroviteljstvom Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Vitemberg seminar sa temom „Igre u nastavi nemačkog jezika".

Oduvek se u nastavni primenjuju adekvatne igre. Neki nastavnici ih koriste kao nagradu, drugi sa njima popunjavaju slobodno vreme (npr. na časovim zamene), neki od igara očekuju poboljašnje odnosa unutar grupe, dok neki nastavnici žele sa njihovom primenom da izbegnu vežbe, nepogodne za način usvajanja znanja. Činjenica je, da igre deluju pozitivno na motivaciju učenika, ali im i pomažu u usvajanju znanja. Nastava nemačkog jezika u kojoj se igre sistematski i redovno primenjuju, deluje motivirajuće, slobodnija je i prijatnija za učenike. Očekujemo da u okviru ovog seminara dobijete inspiraciju za načine realozacije „vežbi" i „igara" u nastavi nemačkog jezika.

Seminar vodi Ina Gittel, DAAD lektor i iskusan predavač nemačkog kao stranog jezika.  Seminar će biti održan u subotu, 17. januara 2015 godine od 9:00 do 18:00 časova u prostorijama Udruženja Nemaca „Gerhard".

Ovaj seminar nije akreditovan. Za učešće na seminaru ne postoji kotizacija. Eventualne putne troškove učesnika, učesnici snose sami. Ishrana učesnika tokom seminara je obezbeđena.

Za prijavu na seminar neophodno je da ispunjeni prijavni formular pošaljete najkasnije do ponedeljka, 12. januara 2015. godine putem pošte, faksa ili putem maila na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard"
Matije Gupca bb
SRB-25000 Sombor           
Tel./Fax: +381 25 431 870
E-Mail: st.gerhard@open.telekom.rs

Za sva Vaša pitanja Vam stojimo na raspolaganju!

Seminar: Igre u nastavi nemačkog jezika

Vrh