Seminar „Landeskunde“ za nastavnike nemačkog u osnovnim i srednjim školama

Kalendar

Poštovani profesori nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" organizuje pod pokroviteljstvom Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Vitemberg seminar sa temom „Landeskunde" u nastavi nemačkog jezika.

Oko ove teme se vrti mnoga pitanja: Šta se podrazumeva pod tim? Da li nastavnicima stoji na raspolaganju dovoljno materijala o ovoj temi? Koje mesto ona zauzima u udžbenicima nemačkog jezika? Koji je najefikasniji način za prenošenje ovih sadržaja? Obimna analiza svih ovih pitanja bi sigurno probila vremenske okvire ovog seminara. Iz tog razloga će sadržaj seminara biti usmeren na samostalnu izradu nastavnih materijala na osnovu nemačkih pesama i njihovih tekstova. Na taj način će učesnici dobiti impulse za realizaciju praktične nastave.   

Seminar vodi Ina Gittel, DAAD lektor i iskusan predavač nemačkog kao stranog jezika.  

Seminar će biti održan u subotu, 08. novembra 2014. godine od 9:00 do 18:00 časova u prostorijama Udruženja Nemaca „Gerhard".

Ovaj seminar nije akreditovan. Za učešće na seminaru ne postoji kotizacija. Eventualne putne troškove učesnika, učesnici snose sami. Ishrana učesnika tokom seminara je obezbeđena. Preliminarni program pogledajte ovde.

Za prijavu na seminar neophodno je da ispunjeni prijavni formular pošaljete najkasnije do ponedeljka, 03. novembra 2014. godine putem pošte, faksa ili putem maila na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard"
Matije Gupca bb
SRB-25000 Sombor          
Tel./Fax: +381 25 431 870
E-Mail: st.gerhard@open.telekom.rs

Za sva Vaša pitanja Vam stojimo na raspolaganju!

 

 

Seminar „Landeskunde“ za nastavnike nemačkog u osnovnim i srednjim školama

Vrh