Seminar „Učenje reči u nastavi nemačkog jezika“ za nastavnike nemačkog jezika

Kalendar

Poštovani nastavnici nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" organizuje pod pokroviteljstvom Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden Vitemberg seminar sa temom „„Učenje reči u nastavi nemačkog jezika" za nastavnike nemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama.

Učenje reči u stranom jeziku je osnova za usvajanje stranog jezika. U to spada ne samo uvežbanje izgovora, kako bi se navikli na jezičke glasove, nego i gramatička pravila, prema kojima su stvorene složene reči i rečenice.

Ovaj seminar ima cilj, da pokaže učesnicima metode treninga aktivnog usvajanja reči nemačkog jezika, kako bi se one uspomoć različitih tehnika lakše usvojile. Seminar vodi Ina Gittel, iskusan predavač nemačkog kao stranog jezika i nekadašnja DAAD lektorka.

Seminar će biti održan u subotu, 14. juna 2014. godine od 9:00 do 18:00 časova u prostorijama Udruženja Nemaca „Gerhard".

Ovaj seminar nije akreditovan. Za učešće na seminaru ne postoji kotizacija. Eventualne putne troškove učesnika, učesnici snose sami. Ishrana učesnika tokom seminara je obezbeđena.

Za prijavu na seminar neophodno je da ispunjeni prijavni formular pošaljete najkasnije do četvrtka, 5. juna 2014 godine putem pošte, faksa ili putem maila na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard"
Matije Gupca bb
SRB-25000 Sombor
Tel./Fax: +381 25 431 870
E-Mail: st.gerhard@open.telekom.rs

Za sva Vaša pitanja Vam stojimo na raspolaganju!

 

Seminar „Učenje reči u nastavi nemačkog jezika“ za nastavnike nemačkog jezika

Vrh