Jednogodišnja praksa u Udruženju Nemaca „Gerhard“, Sombor

Kalendar

Projekat Humanitarnog Udruženja Nemaca „Gerhard" (HUN "Gerhard") uz prijateljsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Virtemberg

Od januara 2006. godine HUN „Gerhard" iz Sombora uz prijateljsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Virtemberg nudi mladima mogućnost da kroz jednogodišnji rad na projektima u Udruženju steknu praksu na polju menadžmenta kulture.

Praktikant će u HUN „Gerhard"-u imati mogućnost da usavrši znanje i upotrebu nemačkog jezika, te da stekne profesionalna iskustva na polju menadžmenta kulture. Praktikant će sticati iskustva u međunarodnom okvirima, radiće u timu i imaće priliku da se upozna sa svim etapama rada na projektima (pisanje zahteva, priprema realizacije projekata, samu realizaciju, obračun, izrada izveštaja itd.). Kroz ova iskustva praktikant će se upoznati sa politikom SR Nemačke u oblasti kulture.

Nakon jednogodišnje prakse praktikant je obavezan da napiše izveštaj o svom radu,a o istim novostečenim znanjima dobija uverenje od HUN "Gerhard"-a.

Nakon apsolvirane prakse u našem Udruženju praktikant ima mogućnost da se prijavi za stipendije daljeg usavršavanja na ovom polju u ustanovama nemačke nacionalne manjine u okolnim zemljama (Kulturni centar Temišvar ili Pečuj) ili da sarađuju u nekoj od organizacija u Nemačkoj.

Opis posla:
• Trajanje: 1. oktobar 2013. - 30. septembar 2014.
• Broj radnih sati: 40 sati nedeljno
• Honorar: 200,00 € mesečno

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
• dobro do odlično znanje nemačkog jezika;
• završen fakultet ili stručna škola;
• odlično poznavanje rada na računarima;
• poželjno je iskustvo u volonterskom angažmanu u oblasti rada sa mladima ili kulture;
• starosna granica: između 21 - 30 godina.

Za Vašu prijavu nam dostavite sledeće dokumente:
• Tabelarni CV;
• Motivaciono pismo.

Ukoliko ispunjavate uslove za praktikum kod nas, molimo Vas da gore navedene dokumente najkasnije do ponedeljka, 9. septembra 2013. godine elektronski, poštom ili lično na:

HUN „Gerhard"
Matije Gupca bb
SRB-25000 Sombor
Tel: +381 (0)25 43 18 70
E-Mail: st.gerhard@open.telekom.rs

Jednogodišnja praksa u Udruženju Nemaca „Gerhard“, Sombor

Vrh