Jezička konferencija nemačkih manjina od 16. do 18. juna u rumunskom gradu Sibiuu

Kalendar

U saradnji sa Fondacijom Hans Sajdel i uz potporu Demokratskog foruma Nemaca u Rumuniji, državni sekretar za iseljenike i nacionalne zajednice organizovao je od 16. do 18. juna 2013. godine u rumunskom gradu Sibiuu internacionalnu konferenciju sa temom: Nemački kao jezik identiteta nemačkih nacionalnih zajednica u istočnoj, srednjeistočnoj i jugoistočnoj Evropi kao i u zemljama naslednicama Sovjetskog saveza".  

Već više od dvadeset godina Savezna Republika Nemačka se zalaže za održanje i razvoj zajednica nemačke nacionalne manjine u istočnoj i srednjoj Evropi kao i u državama nekadašenjeg Sovjetskog saveza. Osim rada na prihvatanju i integraciji nemačkih iseljenika, savezna vlada se zalaže i za jačanje ovih grupa i održavanje nemačkih zajednica na prostorima koje naseljavaju. Za održanje ovih zajednica, koje čine jedan deo evropske šarolikosti, nemački jezik prestavlja integrativnu snagu.

Ovogodišnja konferencija je bila posvećena pitanju održanja nemačkog jezika kao jezika identiteta nemačke nacionalne zajednice. Kroz brojna predavanja i diskusije učesnici su  trebali bi da stvore slika o aktuelnom stanju i perspektivi nemačkog jezika. Konferencija se, pre svega, odnosila na organizacju nemačkih nacionalnih zajednica kao i na političke i društvene aktere iz njihovogt kulturnog i obrazovnog okruženja.  

 

 

Jezička konferencija nemačkih manjina od  16. do 18. juna u rumunskom gradu Sibiuu

Vrh