Seminar za nastavnike nemačkog jezika „Musik und Theater im Deutschunterricht“

Kalendar

„Zwischenfälle" je seminar za nastavnike nemačkog jezika, koji će se pozabaviti sa životom pojedinačnih predmeta. Kako se mrtvi predmeti vraćaju u život, dobijaju dušu.
Sadržinnski će se obraditi tema susreta čoveka i predmeta, predmeta i predmeta, sa govorom, ali i bez njega. Kako izgleda dramska komunikacija? Da li se na takav način može poljuljati stvarnost? Kakve priče kriju u sebi i koje tajne možemo otkriti? Kakve priče nastaju prilikom verbalne komunikacije sa predmetom? Poći ćemo zajedno na put u svet inače tihih predmeta!

Ovde možete da skinete informacioni list.

Popunjenu prijavu možete da pošaljete najkasnije do ponedeljka, 20. maja 2013 na:

Deutscher Humanitärer Verein „St. Gerhard" / Humanitarno Udruženje Nemaca „Gerhard"
Matije Gupca b.b., SRB- 25000 Sombor
Tel./Fax: +381 25 431 870
E-Mail: st.gerhard@open.telekom.rs

 

 

 

Seminar za nastavnike nemačkog jezika „Musik und Theater im Deutschunterricht“

Vrh