KONKURS za Ifa – asistenta za kulturu: Praksa u Udruženju Nemaca „Gerhard“

Kalendar

Institut za odnose sa inostranstvom nudi mladima mogućnost da kroz saradnju u Udruženju steknu praksu na polju menadžmenta kulture.  Stipendista će u Udruženju Nemaca „Gerhard" biti zadužen za razvoj strategije za rad sa mladima. Pri tome je njegov zadatak da aktivira mlade, kako bi se oni uključili u aktivnosti Udruženja.

Stipendista će u toku programa imati obezbeđen uvodni sastanak sa kolegama iz drugih zemalja, zatim različite ponude dalje kvalifikacije, te će njegov rad u planiranju i realizaciji projekata biti individualno savetovan.

Ova stipendija nudi mogućnost poboljšanja jezičkih veština stipendiste, kao i razvijanje kompetencija rada u timu i prevazilaženje konfliktnih situacija. Stipendisti će sticati iskustva u međunarodnom okvirima, iskusiće rad u timu upoznaće se sa svim etapama rada na projektima (pisanje zahteva, priprema realizacije projekata, samu realizaciju, obračun, izrada strategije u vezi odnosa sa javnošću itd.). Kroz ova iskustva stipendisti će se upoznati sa kulturnom politikom SR Nemačke.

Nudimo Vam: 

• Stipeniju u trajanju od 8 meseci: 2. april - 29. novembar 2013.;
• Honorar: ca. 30.000,00.- dinara;
• Uvod stipendista sa kolegama kroz zajedničke sastanke sa Institutom za odnose sa inostranstvom;
• Inividualna ponuda daljih kvalifikacija za stipendistu;
• Mogućnost učestvovanja stipendiste u daljim programima Instituta za odnose sa inostranstvom kao što su program menadžera za kulturu ili mreža stručnih saradnika;

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

• odlično znanje nemačkog jezika;
• iskustvo u volonterskom angažmanu na oblasti rada sa mladima, kulture ili medija;
• odlično poznavanje rada na računarima;
• završen fakultet ili stručna škola;
• interes za dugoročniji angažman u instituciji;
• starosna granica: između 22 - 30 godina;

Za Vašu prijavu nam dostavite sledeće dokumente:

• Tabelarni CV;
• Motivaciono pismo.


Ukoliko ispunjavate uslove za stipendiju kod nas, molimo Vas da gore navedene dokumente dostavite najkasnije do 11. marta 2013. godine elektronski, poštom ili lično na:

HUN „Gerhard"
Matije Gupca bb
SRB-25000 Sombor
Tel: +381 (0)25 43 18 70
E-Mail: st.gerhard@open.telekom.rs

 

KONKURS za Ifa – asistenta za kulturu: Praksa u Udruženju Nemaca „Gerhard“

Vrh