O nama / Nekadašnji saradnici

Nekadašnji saradnici

Nekadašnji praktikanti

 • Gabrijela Bogišić
 • Jelena Horvat
 • Timea Nađ
 • Renata Plac
 • Lenke Kocsis
 • Marijana Vukobratović
 • Dejan Leskur
 • Davor Šmalc
 • Katarina Kosovac
 • Mane Jančić
 • Danijela Došen 
 • Nataša Sarapa
 • Anja Golub
 • Tamara Vuković
 • Ištvan Molnar Keri

Nekadašnji saradnici iz Instituta za odnose sa inostranstvom

Koordinatori Instituta za kulturu 

 • Peter Krazer

 Menadžeri za kulturu

 • Davorka Kopilović
 • Anne Taihirović
 • Tina Oparnica
 • Sara Delinger-Parčetić
 • Laura Braun
Asistenti za kulturu
 • Klara Oberajter
 • Sofija Dorotić
 • Agneza Janović
 • Katarina Kosovac 
 • Danijela Došen
 • Tamara Vuković
 • Sara Fuchs
Projektni koordinatori
 • Tamara Vuković

Partneri