O nama / Zadaci i ciljevi

Zadaci i ciljevi

KucaDugoročni cilj naše organizacije je da se razvije u kulturni centar, koji bi delovao na području negovanja nemačkog jezika, tradicionalne kulture podunavskih Švaba i savremene kulture zemalja nemačkog govornog područja. Osim toga, posredovanje između organizacija i institucija u Srbiji sa istima u zemljama nemačkog govornog područja takođe smatramo za jedan od važnih zadataka Udruženja.


- Očuvanje nacionalnog identiteta i jezika
- Višestrani kulturni program
- Širenje ekumenizma (katoličke, evangelističke, reformatsk
e i pravoslavne vere)
- Seminari, unapređivanje nemačkog jezika u predškolskim ustanovama i školama
- Postavljanje biblioteke sa „Kutkom za
učenje nemačkog jezika" (sa modernim materijalima koji olakšavaju učenje jezika)
- Kontakt i posredovanje između regiona nemačkog govornog područja (Nemačka, Austrija i druge evropske regije) i Srbije u pitanjima vezanim za nemačke škole, fakultete, institucije i organizacije, kao i industriju, trgovinu i marketing.

 

Partneri