testdaf

Ispit TestDaF / Kako se saznaje ispitni rezultat

Kako se saznaje ispitni rezultat

Ispit TestDaF se ocenjuje fer i objektivno. Vaš kompletan ispitni materijal se nakon ispita šalje na TestDaF Institut u Bohum (Nemačka), kako bi tamo bio ocenjen. To se odnosi i na Vaše odgovore u delu ispita „usmeno izražavanje". Za svaki deo ispita dobijate posebnu ocenu: jednu od tri postojeće u sistemu vrednovanja ispita TestDaF (TDN 3, 4 ili 5). Najveća ocena koju možete da ostvarite je TDN 5, a najmanja TDN 3. Ispod najniže ocene se ne vrši kategorizacija, s obzirom da niži nivo od TDN 3 nije dovoljan za komunikaciju u okviru akademskog obrazovanja. U tom slučaju na svedočanstvu je naznačeno „unter TDN 3" (ispod TN 3).

Na osnovu postignutog nivoa možete videti, koje su Vaše jače, a koje su eventualno slabe strane u aktivnoj upotrebi nemačkog jezika. Na taj način ćete znati u kojim jezičkim veštinama morate da poboljšate svoje znanje. Na TestDaF svedočanstvu koje će Vam Vaš TestDaF ispitni centar dostaviti oko 6 nedelja nakon ispita, biće navedene četiri ocene, za svaki deo ispita po jedna. Ne postoji jedna zbirna ocena i iz tog razloga ispit ne možete „položiti" ili „pasti". Ispit možete ponavljati koliko god puta želite, ali se za to morate uvek dobro pripremiti.

Vaše rezultate u "pismenom i usmenom izražavanju" pregledaju posebno obučeni ispitivači na osnovu utvrđenih kriterijuma. Vaši rezultati u delovima "čitanje" i "slušanje" se pregledaju mašinski tj. pomoću skenera. Samo se kratki odgovori ispitnog dela "slušanje" i to zadaci 1 i 3 pre toga ocenjuju od strane stručnih ispitivača. Na osnovu takvog vrednovanja sabira se broj tačnih odgovora. Koju ocenu ćete dobiti u delovima ispita "čitanje" i "slušanje" zavisi od broja tačnih odgovora.

Dalje informacije ćete pronaći na sledećim linkovima:

Kako se Vaši ispitni rezultati ocenjuju?

Ukoliko u „usmenom izražavanju" ostvarite nivo 5 pokazali ste, da se jezički dobro izražavate u različitim situacijama u akademskoj svakodnevnici, tj. da se aktovno možete uključiti u predavanje i da oko nekog problema možete da zauzmete stav uz odgovarajuće obrazloženje.  

Ukoliko na ispitnom delu „pismeno izražavanje" ostvarite nivo 4, pokazali ste, da umete da napišete razumljiv tekst, koji doduše ima poneke nedostatke, npr. greške ili nema dobru strukturu.

Ukoliko na ispitnom delu „slušanje" ostvarite nivo 3 pokazali ste da u svakodenvnim situacijama npr. u razgovoru na fakultetu razumete njegov sadržaj, ali da biste imali problema sa razumevanjem predavanja.

Ukoliko ostvarite nivo 3 u jednom ili više ispitnih delova, to znači, da treba da poboljšate svoje jezičke veštine pre nego što otpočnete studije u Nemačkoj.

 

Nakon ispita

Po pravilu Vaš TestDaF centar će Vam 6 nedelja nakon ispita dostaviti Vaše svedočanstvo. Ni TestDaF-Institut ni Ispitni centar Vam ne mogu saopštiti ispitne rezultate pre izdavanja svedočanstva. Čim budemo imali rezultate, Ispitni centar će Vas obavestiti o tome.

Ukoliko se prijavljujete za studije, fakultetima pošaljite samo kopiju Vašeg svedočanstva. Original dajete na uvid tek prilikom upisa.  

Na Vaš pismeni zahtev TestDaF-Institut će Vam izdati drugi primerak Vašeg svedočanstva. Molimo Vas da u pismenom zahtevu navedete Vaše ime, prezime, broj učesnika, datum ispita i ispitni centar u kom ste polagali ispit. Izdavanje duplikata iznosi 20,00€.  

TestDaF-Institut može Vaše podatke i rezultate ispita anonimno da upotrebi u istraživačke svrhe.  

Ukolko se nakon ispita ustanovi da rezultat Vašeg ispita nije nastao na regularan način, ispitni odbor TestDaF-Instituta Vam može poništiti svedočanstvo. U tim slučajevima će fakulteti u Nemačkoj biti obavešteni o poništenju Vašeg svedočanstva i pokušaju prevare.  

Primedbe na rezultat ispita možete dostaviti pismenim putem ispitnom odbou TestDaF-Instituta u roku od četiri nedelje od prijema rezultata.

Partneri