testdaf

Ispit TestDaF / Pravila ponašanja za vreme realizacije ispita

Pravila ponašanja za vreme realizacije ispita

Poštovani ispitanici,  

Vaša je odgovornost da pročitate i razumete sledeća pravila. Pravila utvrđuju kako se morate ponašati tokom učešća na ispitu TestDaF i obaveštavaju Vas o posledicama koje će nepoštovanje istih povući za sobom.  

1.   Ispitanici moraju na testiranju prikazati važeću ličnu kartu ili putnu ispravu. Lična karta ili putna isprava moraju odgovarati onom dokumentu koji je bio upotrebljen za prijavu ispita. Ispitanicima bez važeće isprave neće biti dozvoljeno učešće na ispitu TestDaF.

2.   Ispitanici koji dođu na ispit nakon podele ispitnog materijala neće moći da učestvuju na ispitu.  

3.   Ispitanicma nije dozvoljeno da nakon zauzimanja svog mesta napuste prostoriju u kojoj se ispit realizuje.  U pauzi, nakon ispitnog dela „Razumevanje govora", može se otići do toaleta. Osim toga, napuštanje ispitne prostorije je moguće samo pod pratnjom u izuzetnim slučajevima. Konačnu odluku o tome donosi ispitna komisija. Izgubljeno vreme ispita se ne može nadoknaditi.  

4.   Ispitanici za vreme ispita ne smeju kod sebe da imaju nikakve mobilne telefone, pejdžere, CD ili mp3 plejere ni bilo kakve druge elektronske aparate. Ukoliko u ispitnom centru postoji prostorija za čuvanje ličnih stvari, kandidati moraju u njoj ostaviti svoje stvari. Ukoliko takva prostorija ne postoji, lične stvari ispitanika moraju biti odložene u ugao prostorije u kojoj se realizuje ispit, a nedostupno ispitanicima.  

5.   Mobilni telefoni i pejdžeri, kao i svi ostali elekrtični aparati moraju za vreme trajanja ispita biti isključeni. Ukoliko neki mobilni telefon zazvoni za vreme ispita, njegov vlasnik će biti isključen sa ispita. Ukoliko neko od kandidata pokuša za vreme ispita ili pauze da telefonira, biće isključen sa ispita.  

6.   Ispitanici smeju za vreme pauze iz svojih tašni da uzmu samo hranu, piće i pribor za ličnu higijenu. Za vreme pauze nije dozvoljena upotreba telefona, beležaka niti rečnika, leksikona, enciklopedija i sl.  

7.   Za vreme ispita na stolu ispitanika sme se nalaziti samo lična isprava i hemijska olovka. Ispitanici moraju proveriti da li je njihova hemijska crna.  

8.   Ispitanici ne smeju na ispitu imati nikakve beleške o sadržini TestDaF ispita. Razni ispitni materijali i konceptni papiri moraju na kraju svakog ispitnog dela biti predati osobi koja nadgleda ispit.

Ispitanici moraju za vreme trajanja ispita sve odgovore uneti na za to predviđene formulare. Samo rešenja na ispitnim formularima će biti ocenjena. Beleške i konceptni papiri neće biti ocenjivani.  

Kada osoba koja nadgleda ispit označi kraj ispitnog vremena, ispitanici moraju prestati sa pisanjem. Ispitanici koji nastave da pišu nakon isteka vremena mogu biti isključeni sa ispita. Odluku o tome donosi osoba koja nadgleda ispit.

9.   Ispitanici koji ometaju ispit, koriste nedozvoljena sredstva ili pokušavaju da prepišu biće prvo upozoreni. Ukoliko upozoreni ispitanik ne postupi po uputstvu nadležne osobe biće isključen sa ispita. U tom slučaju nije moguć povrat kotizacije; ispitanik neće dobiti svedočanstvo.  

10. Ispitanici moraju nakon pauze na vreme da dođu na sledeći deo ispita (vreme određuje Ispitni centar). Nakon pauze ili prilikom promene prostorije, pre zauzimanja mesta još jednom će biti izvršena kontrola identiteta ispitanika.  

11. Nakon završetka dela „Usmeno izražavanje" ispitanici su dužni da odmah napuste prostoriju u kojoj se održava ispit. Obavezuju se da sa ostalim ispitanicima ne razgovaraju o sadržajima ispita.

 12. Ispitanici, koji se za vreme ispita osećaju da se sa njima nepravedno postupa ili su nezadovoljni Ispitnim centrom, treba da u roku od 5 dana nakon ispita ulože pismenu žalbu ispitnoj komisiji TestDaF-Instituta.  

13. Ispitanici sa priznatim invaliditetima treba da se obrate Ispitnom centru 2 meseca pre ispita, a svakako da pre isteka roka prijave obaveste osobu odgovornu za realizaciju ispita  kako bi blagovremeno bili ispunjeni neophodni uslovi za učešće ispitanika na TestDaF ispitu.

 

Dodatne napomene:

I     Na ispit ponesite samo crnu hemijsku olovku.  

II    Osoba, odgovorna za realizaciju ispita  može sakupiti lične isprave ispitanika, kako bi ih ponovno podvrgla proveri. Ukoliko postoji sumnja u identitet ispitanika, obavezni ste da Ispitnom centru dokažete svoj identitet najkasnije u roku od jedne nedelje nakon ispita. TestDaF-svedočanstvo će Vam biti izdato samo u slučaju da pouzdano možete da dokažete svoj identitet.  

III   Savetujemo Vam da svoje mobilne telefone i druge električne aparate (pejdžere, mp3 plejere, iPod, elektronske rečnike itd.) ne nosite na ispit.

IV   Teška povreda pravila za ispitanike (npr. falsifikovanje ličnih dokumenata, upotreba ručnih skenera ili pokušaj odnošenja ispitnih dokumenata) može dovesti do zabrane učešća ispitanika na  TestDaF ispit. Odluku o ovome donosi TestDaF-Institut u Hagenu.

 

Isključenje odgovornosti

TestDaF Institut ne može da preuzme odgovornost za smetnje u toku ispita prouzrokovane okolnostima koje ne leže u nadležnosti TestDaF Instituta. Ukoliko se ispit ili ocenjivanje ispita ugrozi, usporava ili mora biti prekinut zbog takvih smetnji, biće učinjeno sve da se normalan tok ispita što pre uspostavi. Odgovornost TestDaF-Instituta se ograničava na povrat kotizacije ili se - u pojedinim slučajevima - nudi ponavljanje testa u nekom kasnijem terminu.

Snimci koji nisu uspeli iz tehničkih razloga u delu ispita „usmeno izražavanje" („Mündlicher Ausdruck") padaju na teret Ispitnog centra, a u pojedinim slučajevima (neispravna upotreba aparata za snimanje, nepraćenje uputstava osobe zadužene za ispit) na teret ispitanika. TestDaF-Institut ne može da preuzme odgovornost za neuspeli tonski snimak.  

 

Ovde možete pogledati Pravilnik TestDaF ispita (TestDaF-Prüfungsordnung.pdf)

Partneri