testdaf

Ispit TestDaF / Kako izgleda ispit TestDaF?

Kako izgleda ispit TestDaF?

Struktura ispita TestDaF je uvek ista: prvo je na redu ispitni deo „čitanje", a zatim „slušanje". Nakon pauze ćete uraditi ispitni deo „pismeno izražavanje", a potom „usmeno izražavanje". Na ispitnom delu „slušanje" slušaćete audio zapis. Deo ispita „usmeno izražavanje" se po pravilu održava u jezičkoj laboratoriji ili za računarom, jer na ovom delu ispita dobijate zadatke sa audio zapisa, a Vaše odgovore snimate na neki drugi nosač zvuka. To znači da u okviru ispita nećete voditi razgovor sa ispitivačem.

Opis Ispita TestDaF možete pogledati ovde.

Ispitni zadatci

Sve ispitne zadatke ćete dobiti za vreme ispita. Potrebna Vam je samo jedna crna ili plava hemijska olovka. Drugi pribor ne smete imati kod sebe, kao ni papir ili neki rečnik. I naravno, ne smete prepisivati niti međusobno razgovarati! U sveskama sa zadacima smete praviti beleške ili markirati odgovore. Sav ispitni materijal morate predati na kraju.  

Na početku svakog ispitnog dela ćete dobiti zadatke za taj deo ispita. To znači da ćete prvo dobiti uputstva i ispitne zadatke za deo ispita „čitanje". Nakon završetka tog dela ispita, uputstva i ispitni zadatci vezani za „čitanje" će biti sakupljeni. Nakon toga ćete dobiti ispitni materijal za sledeći deo ispita, „slušanje". Isto će se dešavati nakon pauze sa delovima ispita „pismeno i usmeno izražavanje".

Zadaci i teme

TestDaF je ispit pomoću kog možete dokazati da li Vaše jezičke veštine zadovoljavaju potrebe akademskog obrazovanja u Nemačkoj. Zato se svi zadaci, teme, tekstovi i situacije bave univerzitetskom problematikom, naukom, istraživanjem ili svakodnevicom akademaca, npr. životom studenata u Nemačkoj. Teme i tekstovi se mogu odnositi i na neku stručnu oblast. Vi ne morate imati posebno stručno znanje da biste ih mogli rešiti.

Partneri