testdaf

Ispit TestDaF / Kakve prednosti za Vas ima TestDaF?

Kakve prednosti za Vas ima TestDaF?

Internacionalno priznata potvrda o poznavanju nemačkog jezika

Svedočanstvo o polaganju ispita TestDaF priznaje se na svim univerzitetima u Nemačkoj. Ako na sva četiri dela ispita ostvarite rezultat TDN 4 ili viši, moći ćete da studirate na svakom univerzitetu u Nemačkoj. Neki univerziteti mogu po sopstvenoj odluci, i u zavisnosti od studijskog predmeta, studijske grupe ili dužine studija, prihvatiti i rezultate ispod TDN 4, i time omogućiti upis zainteresovanom kandidatu.

Tačne informacije o jezičkom nivou

TestDaF svedočanstvo Vam daje tačnu i diferenciranu procenu o nivou poznavanja nemačkog jezika. Svi kandidati, koji u potpunosti urade ispit, dobijaju svedočanstvo -  bez obzira na njegov ishod.

Tri nivoa

U okviru ispita TestDaF ocenjuju se četiri jezičke veštine - čitanje, razumevanje govora, pismeno izražavanje i usmeno izražavanje. U svedočanstvu se navode rezultati u svakoj od četiri navedenih oblasti i ocenjuju ocenama (TDN) od 3 do 5 . Na taj način ispitanik stiče jasnu sliku o sopstvenom postignuću, o svojim jačim i slabijim stranama u pojedinačnim jezičkim veštinama. Ovi stepeni odgovaraju nivoima od B 2 do C1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope.

Podjednaka težina ispita

Tri različite ocene TestDaF Instituta garantuju ispitanicima, fakultetima i npr. poslodavcima pouzdanu informaciju o Vašem nivou poznavanja nemačkog jezika, jer su delovi ispita uvek iste težine - ma kada i gde polagali ispit, polažete ga pod istim uslovima..

Ciljana priprema za ispit

Čitanje, razumevanje govora, pismeno izražavanje i usmeno izražavanje se posebno ocenjuju. Na ovaj način ćete tačno utvrditi svoje jače i slabije strane u aktivnoj upotrebi nemačkog jezika i moći ćete se - ukoliko je neophodno - ciljano pripremiti za ponovno polaganje ispita.

Ispitni centri u Vašoj blizini

TestDaF ispit možete polagati  na jednom od 450 licenciranih centara u 96 zemalja - znači sasvim sigurno u Vašoj blizini. Sve zemlje, gradove i ispitne centre možete pregledati na sledećem linku: www.testdaf.de

Priprema za ispit od kuće

Za TestDaF ispit se možete pripremiti ciljano za jezičke zahteve Vaših studija ili istraživačkog rada u Nemačkoj. To će uštedeti Vaše vreme i novac.

Odgovarajuće teme

Svi sadržaji i zadaci na ispitu TestDaF odnose se na domen nauke, univerziteta i studija. Na ispitu TestDaf proveravaju se važne jezičke veštine neophodne za studije i naučno istraživački rad.

Fer ispit

Ispit TestDaF je standardizovan ispit, koji se koncipira i ocenjuje u Institutu TestDaF u Hagenu. To Vam garantuje da na fer način polažete ispit.

Svedočanstvo

TestDaF svedočanstvo važi neograničeno. Prevod nivoa poznavanja nemačkog jezika na mnogo jezika obezbeđuje i u Vašoj zemlji validnost svedočanstva: za studije u Nemačkoj, za akademske pozive u Vašoj zemlji, za naučnu razmenu.    

Partneri