testdaf

Ispit TestDaF / Šta je TestDaF?

Šta je TestDaF?

TestDaF (Test nemačkog kao stranog jezika) je internacionalno priznati ispit kojim se testira poznavanje nemačkog jezika za one koji ga uče kao strani jezik, a žele da studiraju u Nemačkoj ili da dobiju internacionalno priznatu potvrdu o aktivnom poznavanju nemačkog jezika. Ova potvrda može da se koristi prilikom zapošljavanja u firmama i institucijama koje sarađuju sa zemljama nemačkog govornog područja ili sa ispostavama inostranih firmi u Srbiji. 

Ispit TestDaf koncipira se i ocenjuje na Institutu TestDaF u Hagenu, a realizuje se u čitavom svetu, u 96 zemalja na 450 licenciranih centara za testiranje. Svi ispitanici dobijaju iste zadatke, a njihove odgovore pregledaju specijalno obučeni ispitivači.

Ispitni rezultati iskazuju u sledeća tri stepena poznavanja jezika:

TestDaF nivo 5 (TDN 5)

TestDaF nivo 4 (TDN 4)

TestDaF nivo 3 (TDN 3)

Ovi stepeni odgovaraju nivoima od B 2 do C1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope. 

Film o ispitu TestDaF (DE)

Molimo Vas da pre prijave na ispit detaljno pročitate sve informacije o ispitu TestDaF. Za Vaša eventualna pitanja Vam licencirani ispitni centar HUN Gerhard stoji na raspolaganju. Sa TestDaF Institutom u Hagenu Vam želimo uspešnu pripremu i polaganje ispita, kao i da se Vaša želja za studiranjem ili radom na nemačkom govornom području uskoro ostvari.

Partneri