Foto galerije / Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji

U sredu, 3. maja 2015. Ambasador SR Nemačke, Nj.E. Hajnc Vilhem je prvi put posetio Sombor.

Gospodina Beck-a, predsednika Udruženja Nemaca „Gerhard" i Ambasadora je tim povodom primila delegacija Uprave Grada Sombora, na čelu sa gradonačelnikom, gospodinom Sašom Todorovićem.

Nakon toga, ambasador je posetio Udruženje Nemaca „Gerhard", koje je istovremeno i sedište Nacionalnog Saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji. Gospodin Vilhelm je obišao prostorije Udruženja i informisao se o različitim aktivnostima Udruženja. Osim toga, imao je priliku da razgovara sa timom angažovanom u Udruženju i sa članovima Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine.

Ambasador je u okviru svoje posete Somboru posetio crkvu „Sv. Stjepana" i karmelićanski samostan, zatim galeriju „Milan Konjović" kao i pozorište.

Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji
Poseta nemačkog amasadora Udruženju Nemaca „Gerhard“ i Sedištu nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine u Srbiji

Partneri