Foto galerije / Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju

U petak, 11. oktobra 2013. gospodin Robert Lahr je sa 70tak  Podunavskih Švaba iz Nemačke posetio naše Udruženje. Prilikom ove posete obišli su Županiju i masovnu grobnicu u Gakovu.

Zahvaljujući gospodinu Robertu Lahru, velikom prijatelju Udruženja, već 20 godinanaši najugroženiji članovi primaju  humanitarnu pomoć. Takođe, zahvaljujući njegovom ogromnom angažmanu dobili smo kombi i nameštaj  kada smo se preselili u kuću u kojoj se trenutno nalazimo.

Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju
Poseta gospodina Roberta Lahra našem Udruženju

Partneri