Foto galerije / Sačuvajmo dijalekte od zaborava

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Sačuvajmo dijalekte od zaborava

Od februara meseca ove godine u toku je projekat dijalekata HUN Gerhard-a u saradnji sa Muzejom Podunavskih Švaba. Pozadina projekta je da Podunavske Švabe koji žive na našim prostorima uglavnom govore švapskim dijalektom, koji se više ne prenosi na njihove potomke. Ovaj projekat je osmišljen kako bi ljudi i za dvadeset godina mogli da čuju ovaj dijalekt: sedmoro mladih iz Sombora i okoline koji govore nemački bavili su se istorijom Podunavskih Švaba, razrađivali pitanja i vodili intervjue sa ljudima koji pričaju dijalekte u Vojvodina o svojim životima. Rezultat je deset intervjua u kojima ljudi govore o svojim porodicama, ratu, tradiciji i jelima. Muzej Podunavskih Švaba je savetovao kod nastalih pitanja i koristiće neke od snimaka za stalnu postavku. Intervjui će uskoro biti dostupni i na sajtu udruženja.

Projekat će biti nastavljen i ako poznajete nekoga u Vojvodini ko još uvek govori dijalekt, radujemo se Vašem odgovoru.

Projekat je realizovan uz prijateljsku podršku Instituta za odnose sa inostranstvom. 

Sačuvajmo dijalekte od zaborava
Sačuvajmo dijalekte od zaborava
Sačuvajmo dijalekte od zaborava

Partneri