Foto galerije / Spremni na pedagoški konzept

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Spremni na pedagoški konzept

Naše Udruženje je prošle godine izradilo i objavilo pedagoški koncept (ovde), u kome su transparentno predstavljeni i objašnjeni naši ciljevi u oblasti obrazovno-vaspitnog rada. Koncept je izrađen u saradnji sa nastavnicima nemačkog jezika, kancelarijskim timom i upravnim odborom.

U subotu, 21. avgusta 2021. godine je održana obuka sa nastavnicima nemačkog jezika, koja je imala za cilj proveru pedagoškog koncepta i njegovu primenu u okviru kurseva nemačkog odnosno u radu sa dečijim i omladinskim grupama. Realizacija obuke je poverena Ljiljani Šotri, a učesnici su se još jednom osvrnuli na najvažnije ciljeve pedagoškog koncepta kako bi još jednom proverili njegovu primenjivost u okviru nastave koju realizuju. U tom procesu su se svi učesnici obuke uključili sa konstruktivnim predlozima, a gospođa Šotra ih je u tome podržavala. Pored nastavnika nemačkog među učesnicima su bili projektna menadžerka Udruženja, ifa-asistentkinja za kulturu i ifa-menadžerka za kulturu.

Nakon obuke, tokom ručka, razgovaralo se o prethodnoj školskoj godini i prije svega, o radu u uslovima epidemije.

Obuka je deo strategije stalne profesionalizacije rada Udruženja i realizovana je uz prijateljsku podršku Instituta za Odnose sa inostranstvom.

 

Spremni na pedagoški konzept
Spremni na pedagoški konzept
Spremni na pedagoški konzept
Spremni na pedagoški konzept

Partneri