Foto galerije / Prvi radni sastanak predstavnika organizacija nemačke nacionalne zajednice u Srbiji u 2021. godini

2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Prvi radni sastanak predstavnika organizacija nemačke nacionalne zajednice u Srbiji u 2021. godini

U utorak, 16. februara, održan je prvi sastanak predstavnika organizacija nemačke nacionalne zajednice u 2021. godini, na kojem su učestvovali predstavnici Baden- Virtemberg Internacional-a, Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju i domovinu i ambasade SR Nemačke u Beogradu.

Cilj sastanka bio je da se prikažu uslovi (su)finansiranja projektne delatnosti od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju i domovinu i ambasade SR Nemačke u Beogradu, kao i da se odgovori na nedoumice  vezane za tu tematiku. Pored toga, predstavnici organizacija nemačke nacionalne zajednice mogli su da predstave svoje projekte i da pokrenu diskusiju o aktualnim temama, kao što je osnivanje krovne organizacije.

Na ovom sastanku, koji je predstavljao samo početak niza narednih sastanaka u ovoj godini, učestvovalo je petnaest predstavnika iz devet organizacija nemačke nacionalne zajednice.

Takođe, ovom sastanku pripada i prva integrisana obuka u 2021. godini, koja je odžana 23. februara, na temu „Korišćenje online platformi“, na kojoj su učesnici imali priliku da se upoznaju sa različitim platformama, koje olakšavaju rad u okviru projektne delatnosti, naročito tokom perioda otežanog zbog pandemije virusa Covid-19. Predavač na ovoj obuci bila je gospođa Ljiljana Šotra, a prisustvovalo devet predstavnika iz sedam organizacija.

Projekat je omogućen iz budžeta SR Nemačke, preko  Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju i domovinu.

Prvi radni sastanak predstavnika organizacija nemačke nacionalne zajednice u Srbiji u 2021. godini

Partneri