Foto galerije / Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine

Od 5. do 8. novembra 2018. u Berlinu je održan 27. sastanak Radne grupe nemačke nacionalne zajednice (AGDM), koja deluje u okviru Federalne unije evropskih nacionalnih zajednica (FUEN). Sastanku je prisustvovalo ukupno 53 predstavnika organizacija nemačke nacionalne zajednice - među kojima su i omladinske organizacije - iz 19 evropskih zemalja i zemalja naslednica nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Kao predstavnici nemačke nacionalne zajednice u Srbiji, sastanku su prisustvovali g. Anton Beck, predsednik Udruženja Nemaca „Gerhard“; gg. Gabrijela Bogišić, menadžer i gg. Danijela Došen, EU praktikant.

Nemačka nacionalna zajednica, kao graditelj mostova između zemalja, koja van granica Nemačke intenzivno radi na očuvanju nemačke kulture i posebno jezika, je od izuzetnog značaja za SR Nemačku. Nemačka Savezna vlada je ovim putem ponovo potvrdila da će nastaviti da štiti interese manjine kroz svoje partnerske odnose sa istom. Ovaj stav nemačke Savezne vlade izneo je tokom sastanka profesor dr Bernd Fabricius. Takođe, po rečima prof. Dr Fabriciusa, nemačka Savezna vlada će nastaviti sa preuzimanjen istorijske odgovornosti  prema iseljenicima, danas pripadnicima nemačke manjine u inostranstvu, te planira da im i u budućnosti pruža svoju podršku. 

U ponedeljak, 5. novembra, sastanak Radne grupe nemačke nacionalne zajednice je započeo odavanjem počasti tj. minutom ćutanja za Ota Hajnek-a, bivšeg predsednika Saveza nemačkih samouprava Mađarske (LdU), koji je, nakon ozbiljne bolesti, u 58. godini života, preminuo u avgustu 2018. Nakon toga, radna grupa se posvetila dnevnim tačkama sastanka.

Program najvećeg sastanka nemačke zajednice uključivao je brojne sastanke sa visokim političkim predstavnicima. Važna tačka dnevnog reda bila je i konsultacija sa izaslanikom Nemačke Vlade za pitanja iseljenika i nacionalnih manjina, profesorom dr Bernd Fabricius. Tokom sastanka, Savezni izaslanik se složio sa rezultatima prethodno realizovanog istraživanja i radionice AGDM-a o budućnosti nemačke nacionalne zajednice, da su ulaganje u rad sa mladima i negu jezika dva najvažnija zadatka za nemačku manjinu. Savezni izaslanik je ovim putem ohrabrio učesnike da razvijaju inovativne koncepte za rad na ovim poljima. Što se tiče nege nemačkog jezika, bilo bi neophodno dodatno elaborirati specifične karakteristike nemačkog kao maternjeg jezika nemačke nacionalne zajednice, jer postoje bitne razlike u odnosu na koncept usvajanja nemačkog kao stranog jezika. Fabricius je pozvao organizacije nemačke nacionalne zajednice da integrišu mlade ljude u najranijem uzrastu i povere im odgovornost u okviru svojih organizacija, kako bi na taj način osigurali kontituitet rada svojih udruženja. 

Poverenik je takođe bio prisutan i tokom razgovora članova AGDM-a u Bundestagu sa predstavnicima parlamentarne radne grupe za „Raseljena lica, iseljenici, nemačka manjina“, koji dolaze iz redova političkih partija CDU/CSU, zatim voditeljkom radne grupe Poverenika nemačke vlade za kulturu i medije, gospođom Marijom Bering, ali i u Ministarstvu spoljnih poslova sa tamošnjom koordinatorkom za inostranu politiku kulture, gospođom Hajdrun Tempel. Ambasador Rumunije, Emil Hureceanu, oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju posete AGDM-a ambasadi jedne od zemalja u kojima je nemačka zajednica kod svoje kuće, je ugostio učesnike AGDM-a na prijemu u ambasadi Rumunije.

U okviru godišnjeg sastanka, 7. novembra, u mađarskom Institutu za kulturu u Berlinu predstavljen je projekat „Strategija nemačke manjine za budućnost“ i izveštaj dr Marka Just Kuilesa „Ojačani u budućnosti – preporuke za AGDM“. Predsednik Saveta fondacije „Povezanost sa Nemcima u inostranstvu“, nekadašnji državni sekretar i Poverenik Savezne vlade za pitanja iseljenika i nacionalnih manjina, gospodin Hartmut Košik, je svojim pozdravnim govorom otvorio ovu manifestaciju. Nakon toga su sledila tematska izlaganja dr Marka Just Kuilesa, koji je sa naučne strane pratio ovaj projekat, kao i predstavnika AGDM-a, Bernarda Gaide. Među prisutnim gostima bili su Poverenik za integracije, Margareta Cigler – Rašdorf, potpredsednik FUEN –a, Halit Habib Oglou, Olga Martens i Karolina Gil, predstavnice Instituta za odnose sa inostranstvom, Urban Bekman, šef odseka za medije i integraciju Instituta za odnose sa inostranstvom, Kasia Szimes, Izvršna direktorka organizacije JEV (Omladina evropskih nacionalnih zajednica) kao i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, za izgradnju i domovinu, dr Aleksandar Šumaher. 

Učesnici konferencije AGMD-a su učestvovali na svečanosti povodom obeležavanja tridesete gođišnjice postojanja funkcije izaslanika Vlade Nemačke za oblast iseljenika i nacionalnih manjina, koja je održana 7. novembra u „francuskoj katedrali“ (Fierdrichstadtkirche) u centru Berlina. Takođe, u okviru ove svečanosti, kroz govor predstavnika AGDM-a, gospodina Bernarda Gaide, nemačka zajednica je imala priliku da izrazi svoju zahvalnost za postojanje ove pozicije u okviru Vlade SR Nemačke.

AGDM konferenciju je takođe ispratio i predsednik Federalne unije evropskih nacionalnih zajednica  (FUEN), Lorant Vince, koji je pohvalio rad AGDM-a. Gospodin Vince je imao priliku da informiše prisutne o budućnosti uspešne evropske građanske inicijative „Minority SafePack (MSPI)“.

Tokom internog sastanka, učesnici su diskutovali o položaju nemačke nacionalne zajednice i prioritetima njihovih budućih aktivnosti. U fokusu razgovora nalazili su se razgovori o intenzivnijoj prekograničnoj saradnji, dugoročnoj strateškoj saradnji sa Saveznom Vladom i posredničkim organizacijama, kao i dostignućima manjina u njihovim zemljama. 

Tekst i slike preuzete od AGDM-a.

Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine
Uspešno završeno 27. zasedanje nemačke manjine

Partneri