Foto galerije / Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru

Fondacija Konrad Adenauer u saradnji sa Nemačkim udruženjem „Gerhard“ i gradom Somborom organizovala je konferenciju pod nazivom „Evropa u mom gradu“ u četvrtak 20. septembra 2018. godine u Somboru.

„Evropa u mom gradu“ je platforma Fondacije Konrad Adenauer koja spaja predstavnike vlasti iz političkih, ekonomskih i raznih drugih oblasti i institucija sa građanima i civilnim društvom, sa ciljem da se potrebe građana čuju, i da se zajedno sa donosiocima, odlukama formulišu predlozi za njihovo poboljšanje. Dodatni konstruktivni impuls ove platforme „Evropa u mom gradu“ daje razmena iskustava gostiju, predstavnika političke scene i civilnog društva iz Nemačke sa lokalnim akterima. Ekspertiza i primeri dobre prakse iz Nemačke mogu da budu značajne preporuke za poboljšanje uslova za administrativni, ekonomski, finansijski, turistički, kulturni razvoj i prosperitet Srbije. Dijalog „Evropa u mom gradu“ doprinosi produbljivanju saradnje Srbije sa Nemačkom.

Pozdravljajući predstavnike republičke i pokrajinske vlasti, goste iz Nemačke i Hrvatske kao i učesnike konferencije, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović zahvalila se Fondaciji Konrad Adenauer što je izabrala Sombor kao mesto održavanja.

„Zadovoljna sam što je Sombor domaćin ovakve konferencije, pre svega zbog činjenice da se Sombor jednim delom svoje teritorije oslanja na granice Evropske unije i kao takav se nalazi na tromeđi Srbije sa Hrvatskom i Mađarskom. Takođe, moje zadovoljstvo proističe i iz činjenice da je grad Sombor, grad u kome živi dvadeset različitih nacija i kao takvi predstavljamo jednu multinacionalnu i multikulturnu sredinu. Zato i kažemo da u Somboru živi jedna porodica različitih naroda“ - rekla je gradonačelnica Sombora. Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica je u svom pozdravnom govoru istakao veoma dobru saradnju Republike Srbije sa Fondacijom Konrad Adenauer i izrazio nadu da će ovakvih saradnji biti i sa drugim organizacijama civilnog društva. Što se tiče politike manjina Zobenica je istakao da sadašnja pokrajinska vlast insistira na ravnopravnosti svih nacija u pokrajini.

„Pripadnici nacionalnih manjina, imaju svoje demokratsko pravo da skupštinski materijal dobijaju na svojim maternjim jezicima, da poslanička pitanja postavljaju na svom maternjem jeziku, kao i da skupštinska zasedanja prate na svom maternjem jeziku“ - rekao je potpredsednik skupštine AP Vojvodine. Prisutnima se obratio i Norbert Beckmann-Dierkes, direktor Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru, koji je izrazio zadovoljstvo što se nalazi u Somboru i što je Sombor grad koji spaja nacionalne različitosti. „Okruženje koje danas ovde postoji zajedno sa vama u gradu Somboru savršeno je mesto i savršena prilika da se vode razgovori, da se razmenjuju ideje koje će i dalje doprinositi kvalitetu života i zajedništva“- rekao je direktor Fondacije Konrad Adenauer.

U okviru konferencije vodile su se dve panel rasprave. Tema prvog panela bila je Evropska unija i politika nacionalnih manjina. U prvom delu panela govorilo se o politikama Republike Srbije prema nacionalnim manjinama, zakonskim okvirima i njihovoj usklađenosti sa međunarodnim standardima, prvenstveno Evropske unije. Panel je moderirao Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, a panelisti koji su govorili bili su Suzana Paunović, direktorka Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava; Vladimir Vukićević, konsultant za ljudska prava u Ministarstvu pravde; Biljana Jović, predsednica Centra za istraživanje migracija; i prof. dr Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka.

U drugom delu panela, naglasak je bio na kulturi i životu samih nacionalnih manjina, te problemima i izazovima sa kojima se nacionalne manjine suočavaju. Drugi deo panela moderirala je Gabrijela Bogišić, projektni menadžer Nemačkog udruženja „St. Gerhard“, dok su na panelu govorili Anton Bek, predsednik Nemačkog udruženja „St. Gerhard“; Hajnalka Buda, urednica emisija na jezicima nacionalnih manjina Radio-televizije Vojvodina; i Milan Simonović, politikolog i religiolog.

Drugi panel za temu je imao integrativne i inkluzivne politike prema manjinama i migrantima. Tom prilikom prisutni su imali prilike da pogledaju nekoliko kraćih filmova o problemima romskih preduzetnika, kao i željama migranata koji prolaze našom zemljom na putu ka svojim snovima. Panel je moderirala Biljana Jović, predsednica Centra za istraživanje migracija, a među panelistima su bile Zorica Đokić Milosavljević, pomoćnik načelnika Uprave za upravne poslove, Direkcije policije, Ministarstva unutrašnjih poslova; Jasna Žarković, programski menadžer Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj i Aleksandra Galonja, menadžerka projekta EIDHR EU Fondacije Konrad Adenauer.

Osim sjajnih panelista, reč su imali i predstavnici saveta nacionalnih manjina iz zemlje i regiona, koji su svojim primerima, pitanjima i sugestijama obogatili konferenciju i omogućili da svi zajedno ne samo naučimo nešto novo, nego i da razumemo jedni druge.

Opšti utisak je da je konferencija „Evropa u mom gradu“ bila pun pogodak, prvenstveno zbog činjenice da je omogućila dijalog i razmenu mišljenja između predstavnika vlasti i državnih organa sa onima koji se suočavaju sa problemima u svojim sredinama. Zato ćemo nastaviti da insistiramo na povezivanju među ljudima i zajednicama, jer samo zajedničkim snagama možemo rešiti sva goruća pitanja.

Tekst preuzet sa: http://www.kas.de/serbien/sr/publications/53713/

Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru
Održana konferencija „Evropa u mom gradu“ u Somboru

Partneri