Foto galerije / 11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu

Delegacija grada Sombora, gradonačelnica Dušanka Golubović, predsednik Udruženja Nemaca „Gerhard“ Anton Beck, član Gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja Nemanja Sarač i šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Mihael Plac, učestvovali su na ovogodišnjem 11. Međunarodnom festivalu dunavskih gradova i regija, koji je, pod sloganom “10 zemalja - 10 dana - 1 festival”, otvoren 6. jula u Ulmu/Novom Ulmu, Nemačka.

Festival je okupio predstavnike lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, kako kulturnih, tako i privrednih. Jedna od tema koju je naša delegacija, na sastanku sa Kristijanom Glas, direktorom Centralnog muzeja Podunavskih Švaba u Ulmu i Hansom Supric, predsednikom Krovne organizacije Podunavskih Švaba u Nemačkoj, razmatrala, odnosila se na dalji tok radova na otvaranju Centralnog muzeja Podunavskih Švaba u Grašalkovićevoj palati u Somboru. 

Između ostalog, Gradonačelnica grada Sombora je, zajedno sa predsednikom Udruženja Nemaca „Gerhard“, Antonom Beckom i delegacijom skupštine AP Vojvodine, prisustvovala radnom sastanku posvećenom iniciranju i predstavljanju novih projekata u okviru Dunavsko-savske strategije. Vojvodina će, zajedno sa gradovima Somborom i Novim Sadom, raditi na daljem razvoju projekata u okviru Dunavske strategije i jačanju privrednih i ekonomskih partnerstva.

Dunav je element koji povezuje, prirodna veza ili „glavna ulica Evrope“. Njega prati duga istorija, ali i odgovornost za budućnost, odnosno intenzivnije povezivanje 10 zemalja koje dele njegov tok. Svake druge godine, u okviru ovog festivala, okupljaju se umetnici i gosti iz svih zemalja Dunavskog regiona sve u cilju zbližavanja i stvaranja prijateljstva. 

Dunavska strategija, inicirana od strane Evropske komisije, ima za cilj da kroz realizaciju prekograničnih programa doprinese dugoročnom razvoju Dunavskog regiona. Ovaj region obuhvata devet zemalja – članica Evropske Unije - kao i još pet zemalja, u kojima ukupno živi preko 100 miliona stanovnika. Realizacija konkretnih projekata treba da utiče na izgrađivanje mostova saradnje i poboljšanje kvaliteta života na teritoriji Dunavskog regiona. 

11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu
11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu
11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu
11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu
11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu
11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu
11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu
11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu
11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu
11. Međunarodni festival dunavskih gradova i regija u Ulmu

Partneri