Foto galerije / Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika

„Kraljica boja" u Udruženju Nemaca Gerhard

Proteklog vikenda, od 10.-13. maja je u Udruženju  Nemaca „Gerhard" održan prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika sa temom „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika". Seminar je okupio 8 nastavnika iz Srbije i Hrvatske, a realizovali su ga iskusni dramski pedagozi  dr Mirona Stănescu i dr Kata-Szilvia Bartalis, sa Odseka za pedagogiju i didaktiku na nemačkom jeziku, Fakultet za psihologiju i pedagogiju na univerzitetu Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunija.

U okviru seminara nastavnici su inscenirali slikovnicu „Kraljica boja" autorke Jute Bauer i kroz praktičene vežbe na polju plesnog izraza, pozorišta pokreta, biografskog pozorišta radili su na usvajanju veština za jačanje govornih kompetencija u dramsko-pedagoškom radu, kreativnog pisanja i režiranja. Kroz seminar učesnici seminara su stekli nova iskustva za rad sa učenicima u školskim tj. amaterskim uslovima. Nastavnici su insceniran komad izveli pred brojnom publikom u okviru 3. Dana kulture nemačke nacionalne zajednice u Vojvodini.

Zahvaljujemo se Fondaciji za kulturu Podunavskih Švaba Savezne pokrajine Baden-Vitemberg, koja je omogućila realizaciju ovog programa.

Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika
Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika

Partneri