Foto galerije / Festival multikulturalnosti u Sombor

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Festival multikulturalnosti u Sombor

Proteklog vikenda, 02.- 03. jula 2017.godine održan je prvi „Festival multikulturalnosti Sombor". Članovi našeg Udruženja prezentovali su javnosti  kulturno - istorijsku baštinu  podunavskih Švaba. Na štandu koji je bio veoma posećen, prikazane su originalne narodne nošnje i stari očuvani predmeti svakodnevne upotrebe. U formi pisane reči nalazile su se knjige o životu i sudbini podunavskih Švaba na srpskom, kao i knjiga staro- švabskog dijalekta na nemačkom jeziku. Posetiocima su knjige bile dostupne na poklon.  

Festival multikulturalnosti u Sombor
Festival multikulturalnosti u Sombor
Festival multikulturalnosti u Sombor
Festival multikulturalnosti u Sombor
Festival multikulturalnosti u Sombor

Partneri