Foto galerije / Evaluacija protekle i planiranje naredne godine uz doručak sa našim nastavnicima

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Evaluacija protekle i planiranje naredne godine uz doručak sa našim nastavnicima

Protekle subote, 24. juna 2017. održan je  doručak sa našim nastavnicima u dvorištu našeg Udruženja. Zajedno smo evaluirali proteklu godinu i pravili planove za sledeću školsku godinu. Pričalo se o konceptima pedagogije kao i o formalnim i neformalnim  ponudama učenja u Udruženju.  

Evaluacija protekle i planiranje naredne godine uz doručak sa našim nastavnicima
Evaluacija protekle i planiranje naredne godine uz doručak sa našim nastavnicima
Evaluacija protekle i planiranje naredne godine uz doručak sa našim nastavnicima
Evaluacija protekle i planiranje naredne godine uz doručak sa našim nastavnicima

Partneri