Foto galerije / Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“

2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“

Prošle subote , 13. maja 2017. u prostorijama Udruženja Nemaca ,,Gerhard" , radilo se kreativno  na temu pisanje i pripovedanje.  Tako su bile održane dve radionice za učenike i nastavnike, u saradnji sa Nemačkim kulturnim forumom za Istočnu Evropu.

U subotu pre podne radila je grupa Daf- nastavnika i pedagoga pod vodstvom iskusne docentkinje Barbare Greiner-Burkert na temu ,, Kreativno pisanje i pripovedanje sa decom i mladima". Ovom radionicom su nastavnice imale priliku da steknu teorijska i praktična znanja  u ovim alternativnim i kreativnim nastavnim metodama. 

Posle podne je radila grupa mladih u jednom produktivnom procesu pisanja na temu „ Pričanje bajki  i priča".  Mladi pisci su bili žustri oko ovoga, te su grupnim radom zajednički razvijali bajku „ Amajlija". Na ovoj radionici je pomagala Barbara Greiner- Burkert, koja u Minhenu ima svoju školu pisanja.

Srdačno se zahvaljujemo Nemačkom kulturnom forumu za Istočnu Evropu na pomoći pri organizaciji i ostvarivanju ovih projekata. 

Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“
Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“
Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“
Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“
Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“
Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“
Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“
Radionica pisanja i pripovedanja u Udruženju Nemaca ,,Gerhard“

Partneri