Foto galerije / Poseta gospođe Eberl Udruženju

2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Poseta gospođe Eberl Udruženju

Danas je naše Udruženje posetila delegacija na čelu sa gospođom Iris Eberl, poslanicom nemačkog Parlamenta i članicom Odbora za peticije i Komiteta za poslove Evropske Unije.

Nakon zajedničke posete spomeniku Podunavskim Švabama u Gakovu kojoj su prisustvovali gospođa Iris Eberl, gospodin Kristijan Rejsmiler, referent za kulturu i štampu ambasade RS Nemačke, predsednik Nacionalnog Saveta nemačke nacionalne manjine Laslo Mandler, kao i  predsednik Udruženja i predsednik izvršnog odbora Nacionalnog Saveta nemačke nacionalne manjine gospodin Anton Beck, koji je gostima pokazao Udruženje.

Tokom posete „Gerhardu" su gosti razgovarali sa timom Udruženja o aktivnostima i programima koje se tu dešavaju i  zainteresovali su se za  raznoliku programsku ponudu Udruženja.

 

 

Poseta gospođe Eberl Udruženju
Poseta gospođe Eberl Udruženju
Poseta gospođe Eberl Udruženju
Poseta gospođe Eberl Udruženju
Poseta gospođe Eberl Udruženju
Poseta gospođe Eberl Udruženju

Partneri