Foto galerije / Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca

Udruženje Nemaca „Gerhard" i HKUD „Vladimir Nazor" su od 5. do 7. oktobra u Somboru organizovali Foklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca. Seminar je bio održan pod vođstvom iskusnog koreografa Helmuta Hajla, iz Pečuja u Mađarskoj.  Cilj ovog projekta je bio da se tradicionalni plesovi podunavskih Nemaca, koji pripadaju tradiciji regiona u kojem živimo, sačuvaju i prezentuju preko postojećih KUD-ova.

Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca
Folklorni seminar tradicionalnih plesova podunavskih Nemaca

Partneri