Foto galerije / 61. godišnji kongres Federativne unije nacionalnih zajednica u Evropi

2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

61. godišnji kongres Federativne unije nacionalnih zajednica u Evropi

Udruženje „Gerhard"  je prisustvovalo kongresu Federativne unije nacionalnih zajednica u Evropi, koji je održan od 18. do 22. maja 2016. u Vroclavu, Poljska.

Između aktuelnih tema u Evropi kao što su imigrantska kriza, na kongresu je birano novo Predsedništvo. Za predsednika je izabran Lorant Vince, internacionalni sekretar Demokratske alijanse Mađara u Rumuniji.

Na kongresu je učestvovao i Hartmut Košik, Komesar federalne vlade Nemačke za pitanja iseljenika i nacionalne manjine, koji je aktivno prisustvovao sastanku radne grupe nemačke nacionalne zajednice.

61. godišnji kongres Federativne unije nacionalnih zajednica u Evropi
61. godišnji kongres Federativne unije nacionalnih zajednica u Evropi
61. godišnji kongres Federativne unije nacionalnih zajednica u Evropi
61. godišnji kongres Federativne unije nacionalnih zajednica u Evropi
61. godišnji kongres Federativne unije nacionalnih zajednica u Evropi

Partneri