Foto galerije / Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg

2022 2021 2020 2019
2018
2017
2016
2015
2014 2013 2012 2011

Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg

U četvrtak, 6. novembra 2015. godine delegacija predvođena ministrom unutrašnjih poslova savezne pokrajine Baden-Vitemberg, gospodina Rajnholda Gal-a posetila je Grad Sombor i Udruženje Nemaca „Gerhard". Nemačku delegaciju su sačinjavali pored predstavnika ambasade SR Nemačke iz Beograda i Kristijan Glas, direkotor Centralnog muzeja Podunavskih Švaba iz Ulma, Hans Supric, predsednik krovne organizacije Podunavskih Švaba Nemačke, gospodin Hans Bersteher, predsednik i izvršni direktor, gospodin dr. Krist Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Vitemberg kao i dr. Boris Menrat, koordinator Centrale za nemačko školstvo u inostranstvu za jugoistočnu Evropu.  

Ministar unutrašnjih poslova Baden-Virtemberga je u svom izlaganju predstavnicima Grada Sombora pojasnio da jedan deo njegovih nadležnosti jeste i obilazak država i regija u kojima su ranije živeli Nemci, te da je jedno od njegovih zaduženja i briga o odnosima zvaničnih vlasti sa predstavnicima nemačke nacionalne manjine.

Delegacija je posetila Udruženje Nemaca „Gerhard", gde su se upoznali za situacijom nemačke nacionalne zajednice u Srbiji kao i sa dugogodišnjim naporima HUN „Gerhard"-a na očuvanju nemačkog jezika, kulture i projektima na polju obrazovanja i rada sa mladima. U okviru posete, delegacija se takođe susrela sa predstavnicima Nacionalnog saveta nemačke nacionalne zajednice, Laslom Gence Mandler-om, predsednikom, Mihael-om Placem, zamenikom predsednika, Antonom Beck-om, predsednikom izvršnog odbora i kroz prezentaciju i razgovor sa njima se upoznali sa radom Nacionalnog saveta.  

Nakon posete Udruženju, delegacija je posetila spomenik na masovnoj grobnici u Gakovu i položila venac nedužno stradalim Podunavskim Švabama. 

Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg
Poseta ministra unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Baden-Vitemberg

Partneri